Tidlig i juli sperret Sparebank 1 Vest fire konti som Bergen Brannkorps Forening har i banken. Etter at foreningens advokat truet med rettslige skritt opphevet banken sperringen. Men etter vedtaket i fylkesstyret i Fagforbundet er fire konti på ny sperret.

— Det som er realiteten, er at det har oppstått tvist om hvem som er berettiget til innestående på konti. Det er en tvist mellom en lokal forening og Fagforbundet. Den tvisten kan ikke vi som bank gå inn i, sier Pål Pedersen, leder for juridisk avdeling i Sparebanken 1 Vest.

Hvorfor går dere inn på Forbundets side?

— Vi konstaterer berettiget uenighet om hvem som er rette eier. Da føler vi at det viktigste er å sikre pengene. Ingen disponerer for tiden pengene. Vi ønsker ikke å ta stilling til konflikten.

Hva må til for at banken hever sperringen?

— Enten må partene bli enige seg i mellom eller det må foreligge en rettslig avgjørelse.

Nestleder i brannkorpsforeningen, Stein Gjøsund, tror banken har latt seg presse av Fagforbundet.

— De er vel mer opptatt av 300.000 medlemmer enn 350 medlemmer i en fagforening, sier han.