— Dette synes vi i NAF er en dårlig idé. Det er bedre at bilførerne tar med seg en femliters reservekanne. Hvis de noensinne må bruke den i en tunnel, sørger de for å ha nok drivstoff på tanken neste gang de kjører bil, sier Andre Fimreite, leder for juridisk avdeling i NAF.

I gårsdagens BT luftet politioverbetjent Jan Gunnar Bøe, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, tanken om å gi bøter til bilister som får motorstans på grunn av tom tank.

— Vi ser at slike hendelser kan føre til trafikkfarlige situasjoner, men det kan oppstå ytterligere fare dersom politiet skal stå inne i tunnelene og bøtelegge bilister for dette, sier Fimreite.

Bøter på Autobahn

I Tyskland blir bilførere som går tom for drivstoff på motorveiene, ilagt bøter.

— Der er risikomomentet et helt annet. Det sier seg selv at det utgjør en betydelig større fare hvis biler får motorstans der hastigheter opp mot 200 km/t er vanlig. Derfor er det også svært få som kjører bilene tomme for drivstoff der, sier lederen for NAFs juridiske avdeling.

Fylkessekretær Arne Aase i Trygg Trafikk i Hordaland synes tanken om bøtelegging høres «litt forlokkende ut».

— Det er ingen tvil om at det kan skape farlige situasjoner i trafikken når folk kjører tanken tom og forlater bilen, sier Aase.

— De fleste vet dessuten inderlig godt at de har lite drivstoff på tanken. På nyere biler forteller en lampe i dashbordet at det er på tide å svinge innom en bensinstasjon, tilføyer Aase.

Går grenser

Han mener at Vegtrafikklovens paragraf tre kan komme til anvendelse. Der heter det at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

— Det er nok å strekke det litt langt, kommenterer Andre Fimreite i NAFs juridiske avdeling.

Ifølge ham deler også Vegdirektoratet denne oppfatningen.

— Det får ellers være grenser for alt bilister skal kunne bøtelegges for, sier han.