Gulroten skal være en statlig finansiert tilskuddsordning som kan friste huseiere til å gi seg i kast med brannsikring og utbedring av dårlige boliger.

— Om vi satser på en slik tilskuddsordning, blir en politisk vurdering. Men vi ser klart at det er til slike tiltak det nå er mulig å få statlige midler, sier kommunaldirektør for miljø og byutvikling Edel Eikeseth.

Rapporten om brannfarlige gamle boliger som BT har omtalt, skal i første omgang kartlegge situasjonen. I neste omgang kan den brukes som argument overfor de statlige myndigheter som deler ut byfornyingsmillionene.

18. desember skal byråd Tom Knudsen (Ap) møte kommunalminister Erna Solberg (H). Da vil han presentere rapporten som viser at Bergen har 3433 leiligheter uten tilfredsstillende brannsikring, forteller Knudsen til BT.

Satset utomhus

I nesten 20 år har Bergen brukt egne og statlige byfornyingsmillioner på å ruste opp uteområdene i sentrale boligstrøk. At dette har vært vellykket er særlig Nedre Nygård et eksempel på, mener Tom Knudsen.

— Når kommunen har gått foran og rustet opp fellesarealene, har det uløst store investeringer fra huseierne, påpeker Knudsen.

Totalt 110 statlige millioner har Bergen fått til dette i årene 1981 til 1999. Oslo tar alt

Så kom Oslo på banen med sine byfornyingsbehov. I Oslo handler byfornying om kaggedo og gråbeinsgårder.

De to siste årene har de statlige kronene gått til å ruste opp boligmassen i Oslo. Bergen har ikke fått noe.

Derfor vurderer kommunens fagfolk nå om kursen skal snus i den retning pengene går: til å ruste opp dårlige boliger.

— Men er det en kommunal oppgave å yte hjelpe til grådige gårdeiere?

— Huseier har et betydelig ansvar og det vil aldri bli aktuelt at kommunen betaler regningen. Vi snakker om en gunstig låneordning eller et tilskudd som dekker en liten del av utgiftene, sier Tom Knudsen til BT.