Senterpartiet ønsker gratisbusser i Åsane bydel, etter å ha sett suksessen i Bergen sentrum.

– I stedet for å få utviklet et samlende bydelssentrum, har Åsane opplevd en ytterligere spredning av kjøpesenter. De nye kjøpesentrene er bilbaserte. Trafikkpresset er derfor økende sentralt i Åsane og det er lite tilrettelagt for gående mellom de forskjellige områdene, sier Kjersti Toppe i en pressemelding fra Senterpartiet.

Hun poengterer at trafikkterminalen nå er plassert i utkanten av alle disse utbyggingene, og at tilgjengeligheten til Myrdal er for eksempel svært dårlig.

– I Myrdal er det tilrettelagt med legesenter, men kollektivtilbud eksisterer ikke. Pasienter som tar buss, må gå helt fra terminalområdet og inn til Myrdal. Eller ta taxi. Mye ny aktivitet er lagt til Nyborg. Her skal Ikea bygge nytt, kommunen har åpnet opp for nytt hypermarked på Nyborg, og det er kommet nytt kjøpesenter ved Plantasjen, sier Toppe.

Senterpartiet mener at det er behovet for et ringbuss-system i Åsane for å binde de forskjellige delene av bydelssentrumet sammen. Et ringbuss-system vil bedre miljøet, øke tilgjengeligheten for myke trafikanter og bidra til mindre biltrafikk i sentrale deler av Åsane.

Helst vil Toppe at ringbussene har terminalen som utgangspunkt, og ha frekvens på hvert 10 minutt, aller helst 5 minutter intervall.

– Ruten måtte være Åsane terminal – Åsane Senter/ Arken – Myrdal – Nyborg – Li – Flaktveit – Terminal. Vi mener at bussene må komme til som et spleiselag mellom næringsdrivende og kommunen, sier hun.

VIL HA GRATIS BUSS: ¿ I Myrdal er det tilrettelagt med legesenter, men kollektivtilbud eksisterer ikke,sier Kjersti Toppe (Sp)
VEGAR VALDE
Jon Tufto