— På sambandet Fodnes-Mannheller i Sogn og Fjordane, som jeg kjenner best, er det lite råkjøring når fergene går hvert 20. minutt. Men om natten, og når fergene går sjeldnere, ser vi oftere at folk kjører på for å rekke neste avgang. Men at de skulle rekke fergen blir sjelden brukt som unnskyldning overfor oss når folk blir tatt, sier han.

Han mener tavler med fergeinformasjon langs veien er en god idé.

— Dette er helt klart et positivt tiltak. Generelt er informasjon om det som skjer lenger frem på veien viktig for folk, sier Flæte.