— Jeg håper virkelig fylkeskommunen vil se grundig på muligheten for å tildele selskapene flere løyver. Dagens situasjon er uholdbar og bidrar til å gi Bergen et dårlig omdømme, sier Bente Hofgaard Nilsen ved First Hotel Marin.

Norgestaxi har fått kommunikasjonsfirmaet Headvisor til å foreta en undersøkelse om hva de største sentrumshotellene synes om drosjetjenesten om morgenen. Elleve av de femten hotellene som var med i undersøkelsen, mener det er behov for flere drosjer i Bergen.

Har ikke fått svar

— Vi bestilte denne undersøkelsen fordi vi mener Hordaland fylkeskommunes egen evaluering ikke er grundig nok overfor storkunder som hotellene, sier daglig leder Jan Tennfjord i Norgestaxi.

Selskapet hans søkte for ett år siden om flere løyver, men har ennå ikke fått svar.

— Vi mener innholdet i denne undersøkelsen dokumenterer at det er behov for flere drosjer i Bergen, sier Tennfjord.

I dag har Norgestaxi 170 løyver, mens storebror Bergen Taxi har 440.

— Jeg frykter ikke overkapasitet dersom vi får flere biler, sier Tennfjord.

- Trenger full utnyttelse

Samferdselssjef Magnus Vestrheim i Hordaland fylkeskommune mener næringen først og fremst må sørge for full utnyttelse av de eksisterende løyvene.

— Vi kan ikke dimensjonere antall drosjer ut fra toppene. Næringsgrunnlaget må være til stede også resten av døgnet. Vi tror dessuten at mange biler ikke er på gaten når behovet er størst, sier han.

I januar i år foretok fylkeskommunen en evaluering av taxisituasjonen i Bergen. Fra 2003 hadde antall drosjer i Bergens-området økt med 132. Undersøkelsene viste ellers en drosjetetthet på nivå med andre norske byer.

Evalueringen konkluderte med at det samlet ikke er et udekket behov for drosjetjenester i Bergens-området. I løpet av 2009 vil det bli foretatt en ny evaluering.

— Det nye er at denne oppgaven heretter er overlatt til et helt nøytralt organ, sier samferdselssjef Vestrheim.