— Torgallmenningen er en storslått plass, men fargebehandlingen av husfasadene får skje altfor tilfeldig, sa arkitekt Jostein Molden til Bergens Tidende sist uke.

Han har i årtier vært oppgitt over det han kaller «tilfeldig og lite gjennomtenkt» fargesetting i byens storstue.

Galleriets omfattende «surrosa» farge og grønnfargene på nummer 9 og 13 gjør ham aller mest oppgitt.

Nå ber han om at det må bli gjort et byplanmessig grep som kan yte plassen rettferdighet - med andre ord en fargeplan fra byantikvarens kontor.

— Helhetsinntrykket av Torgallmenningen er viktig og Molden har sikkert et poeng, sier formann i Torvalmenningen Vel, Guttorm Alvsaker.

Han er sikker på at huseierne på plassen ville være positive til en fargeplan, men poengterer at det må bli kommunens ansvar å komme opp med en plan.

— Man kan ikke forvente at huseierne skal male om straks, men på litt sikt vil en slik plan kunne få effekt, sier Alvsaker. Han mener at Torvalmenningen Vel i denne sammenheng kan bidra som en viktig kanal mellom kommunen og huseierne.

Sist lørdag sa spesialkonsulent Bente Mathisen hos byantikvaren at noen av fargene på fasadene på Torgallmenningen er riv ruskende feil og at det åpenbart er behov for en helhetlig fargeplan.

I noen tilfeller er byantikvaren blitt brukt som rådgiver, og resultatet er blitt vellykket.

Mathisen kunne imidlertid ikke love at byantikvaren har kapasitet til å prioritere arbeidet med en slik fargeplan.

Vil ha mer lys

For tiden er Torvalmenningen Vel mer opptatt av belysningssituasjonen på allmenningen, enn fargene.

— I dag er det for lite allmenn belysning på plassen, vi synes heller ikke at lyset er pent nok, derfor undersøker vi nå hva som kan gjøres, sier Guttorm Alvsaker.

Velforeningen mener at det er for mørkt på plassen, dessuten at dagens belysning har et noe kummerlig preg, med lamper som henger i snorer over allmenningen.

— Under Festspillene har vi sett hvor flott effekt lys kan ha her, og vi er også inspirert av hvor flott det er blitt i Strandgaten. Også Torgallmenningen skal være en opplevelse, derfor har vi satt i gang en prosess for å se hva som er mulig å få til. Men det er mange parter innblandet og mange hensyn å ta. Men vi håper å få til noe innenfor en tidsramme av et års tid, sier Alvsaker.

Velforeningen ønsker seg både mer og flottere belysning på Torgallmenningen og på et møte i dag vil det bli lagt frem en rapport som vil gi en pekepinn på hva som kan og bør gjøres.

— En fornyet belysning på Torgallmenningen vil koste penger. Huseierne vil være innstilt på å bidra, men vil også være avhengig av kommunal velvilje og støtte, sier Alvsaker.

KRITISK: Arkitekt Jostein Molden er kritisk til fargene på flere av fasadene på Torgallmenningen, og etterlyser en helhetlig fargeplan.<p/> FOTO: RUNE SÆVIG
FORSLAG: Slik ønsker Jostein Molden seg fargesettingen på husene på Torgallmenningen, med variasjonen innenfor en varm fargeskala.<p/> ILLUSTRASJON: ANNA OG JOSTEIN MOLDEN A/S