MAGNE REIGSTAD Lindås-ordfører Odd Tøsdal sier til Bergens Tidende at kommunen er positiv til planene.

— Den samlede globale miljøgevinsten blir stor når Mongstad-raffineriet kan produsere mer energi selv. Det er dette perspektivet vi må legge på prosjektet, selv om de globale utslippene øker, sier Tøsdal.

Ifølge Aftenposten har Statoil arbeidet i all stillhet med planene. Tøsdal smiler av alle antydninger om at noe har foregått i «all stillhet». Lindås kommune har hatt bedre energiutnyttelse på Mongstad med i sine lokale klima- og miljøplaner i lang tid. Mongstad-anleggene - en Norges største eksportbedrifter, er den suverent største forurenseren i regionen og plasserer Hordaland blant versting-fylkene i landet på utslipp.

Statoil og den ene vertskommunen Lindås, har hele tiden hatt god kontakt med hverandre om planene. Premisser og gevinster på Mongstad har lenge ligget fullt tilgjengelig for allmennheten på kommunenes nettsider. Prosjektet har full støtte fra Hordaland olje og gassutvalg (HOG). Basis er naturgass fra Kollsnes i Øygarden.

Energiverket vil produsere strøm og varme til raffineriets eget behov, og det kan bli strøm å levere på det vanlige nettet. Det siste ser Lindås-ordføreren på som positivt i og med at dette kan redusere behovene for fyre opp andre lands kullkraftverk. Planene som Statoil har skissert sier at energiutnyttelsen blir nærmere 80 prosent.

Det er ikke snakk om et gasskraftverk av den tradisjonelle omstridte typen. Prosjektets hovedformål er å skaffe energi - det vil si strøm og varme, til eget bruk.

— Dimensjonene er tilpasset raffineriets behov. Det tilsier blant annet at det ikke blir behov for å bygge nye kraftlinjer, påpeker Lindås-ordføreren.

Statoil-direktør Stig Arne Frøseth opplyste på et åpent orienteringsmøte i vinter at beslutning om investering kan bli fattet i løpet av neste år. Hvis dette blir timeplanen, vil energiverket stå ferdig i 2006.

Raffineriet på Mongstad eies av Mongstad Refining som igjen eies med 79 prosent av Statoil og 21 prosent av Shell.