— Vi trenger all den internasjonale arbeidskraften vi kan få tak i, sier leder for næringspolitikk, Hans Martin Moxnes i Bergen Næringsråd.

Tidligere i uken skrev BT at den internasjonale skolen i Bergen ikke har plass til alle som søker.

— Nå må det offentlige, organisasjoner og bedrifter i regionen være med på et løft for å gjøre det mer attraktivt å komme hit, sier Moxnes.

Kan miste bedrifter

Særlig innen olje, gass og finans er det ifølge Moxnes behov for hundrevis av arbeidstakere fra utlandet.

— Konkurransen om arbeidskraften er hard, både nasjonalt og internasjonalt. Mange av de utenlandske arbeidstakerne etterspør et skoletilbud på engelsk for barna sine, sier han.

Dagens situasjon kan ifølge Moxnes få alvorlige økonomiske konsekvenser.

— I verste fall kan mangel på denne typen skoleplasser føre til at internasjonale bedrifter ikke etablerer seg her, sier han.

Næringsrådet har allerede tatt initiativ til et rekrutteringssamarbeid.

— Utvalget jobber strategisk for å hente inn flere utenlandske fagfolk, og skoletilbudet er en av sakene vi er opptatt av, sier Moxnes

Skal ikke gjøre mer

Bergen kommune dekker husleien for Internasjonal School of Bergen, men har ikke planer om å gjøre noe mer.

— Vi tilbyr plass i den offentlige skolen, men dette er ikke attraktivt nok for disse foreldrene, sier Hans-Carl Tveit, byråd for oppvekst i Bergen kommune.

Utfordringen mener han først og fremst gjelder de elevene som skal bo en kort periode i Norge.

— Kommunen har ikke plikt til å gi opplæring på engelsk. En mulig løsning vil være en friskole, det står enhver fritt til å starte, sier han.

Bystyret vedtok i 2005 at skolen skal få større lokaler, og dette kan også bedre situasjonen.

— Dialogen mellom kommunen, den internasjonale skolen og næringsrådet er god, sier Tveit.

Puslespill på skolen

I tre av klassene på «International School of Bergen» er det ikke kapasitet til alle som ønsker plass.

— Gruppene blir større hele tiden, og det er et puslespill hvert år, sier rektor June Murison.

Rundt tretti barn har fått avslag på sin søknad om skoleplass.

— I dag har vi plass til 212 elever, etter utvidelsen kan vi ta inn 250, sier Murison.

For å møte fremtidens behov mener også hun at et samarbeid mellom flere aktører er viktig.

— Vi trenger en aksept for at dette ikke bare er en skole. Tilbudet er en del av infrastrukturen som må til for å gjøre Bergen attraktiv for internasjonale selskaper.