RANDI KVINGE

Linda Schüzs har engasjert seg sterkt for at det tradisjonsrike sjøbadet ikke skal forfalle, og har skrevet brev til kommunen for å finne ut hvilke planer som er for badet. I dag er badet underlagt idrettsavdelingen og sorterer under mindre idrettsanlegg.

— På 60-tallet hadde nok badet en annen funksjon. I dag fungerer det mer som et friluftsområde. Det hadde vært bedre om friluftsrådet hadde ansvaret for sjøbadet, slik at området blir regelmessig vedlikeholdt, sier hun.

Også Stranden grend velforening og Munkebotn velforening jobber for at badet skal bli bedre ivaretatt.

— Vi som er naboer må mase hvert år for at det skal skje noe. Det beste hadde vært om sjøbadet åpner i god stand hver sommer, forteller Linda Schüzs.

«Ikke prioritert»

Oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit kjenner ikke til noen planer om å overføre driften av bybadene til Bergen og Omland Friluftsråd.

— Tanken er absolutt interessant, og vi kan gjerne gå inn i diskusjon med friluftsrådet. Men vi har ikke noen penger å overføre, sier Tveit.

De siste årene er det satt søkelyset på Nordnes sjøbad, mens det er et gammelt bystyrevedtak på at Sandviken sjøbad ikke skal prioriteres.

— Badet har vært lite besøkt og det ble slutt på å ta inngangspenger. Det har heller ikke vært badevakter ved Sandviken sjøbad de siste årene, sier han.

Linda Schüzs mener dette er feil.

— I fjor var det to badevakter fra Stemmemyren ved sjøbadet, og bossdunkene ble regelmessig tømt. Det er det slutt på i år, forteller Schüzs. Hun mener politikerne burde gått på befaring for å se hvordan stedet blir holdt.

«Krevende»

Administrasjonssjef i Bergen og Omland Friluftsråd, Åge Landro, kjenner ikke detaljert til forholdene ved Sandviken sjøbad, men understreker at de må få flere midler hvis de skal ta over ansvaret.

— Det er krevende å forvalte områdene, og oppgavene våre vokser mer enn budsjettet, sier han.

Halvparten av budsjettet deres kommer fra tilskudd fra andre steder enn medlemskommunene.

— Kommunene betaler medlemskapskontingent, men får dobbelt igjen. Dette har Bergen kommune misforstått i budsjettprosessen. Hvis de kutter i midler til friluftsavdelingen ville det blitt en katastrofe for kommunen, sier Åge Landro.