– Jeg tror det er et stort gap mellom hva politikere foreslår og hva folk flest mener om innvandring, sier Per Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet

– Vi i Frp har tidligere foreslått en slik avstemning. Men vi har heller ikke sagt at vi skal ha null innvandring til Norge. Vi kan ikke ha et valg der det er snakk om et ja eller nei til innvandring, sier Amundsen.

Han sier det er viktig for Fremskrittspartiet at Norge overholder sine internasjonale forpliktelser.

– Likevel mener vi at en slik avstemning ville ha støttet opp under vårt ønske om en mer restriktiv innvandringspolitikk. Folk må få lov til å ta stilling til et så viktig spørsmål. Norge tar imot flere innvandrere enn det vi klarer å integrere, sier Per Willy Amundsen.

– Kan ikke stoppes

Også i SOS Rasisme er man glad for debatt, selv om de ikke vil ta stilling til spørsmålet om folkeavstemning.

– Vi er veldig for en bredere debatt. Det er viktig at vanlige folk slipper til med sine meninger, sier Ola Melbye Pettersen, nestleder i SOS Rasisme.

Men i motsetning til Frp er ikke hans bekymring at det kommer for mange flyktninger og innvandrere til Norge, men at Norge etter deres mening ikke behandler dem som kommer på skikkelig vis.

På forskerhold mener man det vil være vanskelig å få til en folkeavstemning om innvandring fordi det finnes ulike typer innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

– Vi får masse innvandrere til Norge som ikke kan stoppes uansett. For eksempel fra EØS, sier Mette Andersson, førsteamanuensis på sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Hun har forsket på innvandrere og spørsmål knyttet til innvandring.

– Dessuten har vi jo helt siden innvandringsstoppen i 1975 likevel sluppet inn folk gjennom den såkalte ekspertkvoten.

Trenger innvandring

Andersson tror debatten i fremtiden kommer til å handle om er hvilke innvandrere vi tar imot.

– Mange argumenterer for at vi skal rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft, slik som Canada.

Andersson minner om at mange innvandrere i dag også fyller jobber som nordmenn ikke vil ha.

– Hvem skal ta de jobbene da? De fleste innser at hvis vi skal opprettholde den velferden vi har i dag, trenger vi innvandrere som jobber og betaler skatt.