RANDI KVINGE

— Det finnes svært lite informasjon for handikappete i Bergen, og et slikt kart hadde vært en god begynnelse, sier leder av komiteen for miljø- og byutvikling, Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I Oslo er det allerede laget tilgjengelighetskart, og ved hjelp av symboler er det merket av hvordan funksjonshemmete kan ta seg frem. Kartet viser hvor funksjonshemmete kan parkere, hvilke gågater som er tilgjengelige for rullestolbrukere, hvor det er lydsignal på trafikkskiltene, og om gangfeltene er enkle eller vanskelige å bruke. Ulike attraksjoner som er spesielt tilrettelagt, er også merket av på kartet.

— Siden det er et slikt kart i Oslo, kan vi bare kopiere systemet. Målet må være å få det til før turistsesongen starter til våren igjen, sier Strøm-Erichsen.

Hun kommer til å ta opp saken på møtet i komité for miljø- og byutvikling 25 august.

— I slike saker er det liten motvilje hos politikerne. Problemet er heller å komme på gode tiltak som fungerer, sier hun.

Vanskelig å ta seg frem

Anne-Berit Kolås er nestleder i Norges Handikapforbund region sør-vest. Hun bekrefter at det er et stort behov for bedre informasjon.

— Det er nesten umulig for funksjonshemmete å ta seg frem i sentrum på egen hånd. Et tilgjengelighetskart over byen er derfor dypt etterlengtet, sier Kolås.

Hun mener et slikt kart ville gitt alle samme mulighet til å bruke byen.

— Vi som er funksjonshemmete er kjempeattraktive brukere, og det bør være i alles interesse at vi får bedre informasjon om tilgjengelighet. Kartet er viktig for alle som bor i regionen og for nye studenter og innflyttere, sier hun.

I tillegg til kart, ønsker Kolås at sentrumsgatene blir bedre tilrettelagt.

— Rullestoltraseen som er laget fra Bystasjonen til Torget er lite hensiktsmessig med grusdekke rundt Smålungeren. Rullestolen setter seg fast i grusen, sier hun.

Kolås lurer også på hva rullestolbrukerne skal gjøre når de har ærend som ligger utenom trassen.

— Vi må leke litt bil og kjører rullestol på veien, sier hun.

Må samle informasjon

Hvis byrådet går inn for å produsere kartet, ser Anne-Grete Strøm-Erichsen for seg et samarbeid med Statens kartverk og Norges Handikapforbund.

— Først må det samles inn informasjon fra brukerne. Handikapforbundet har kunnskaper om hvilke steder som bør merkes av på kartet, sier hun.

Videre håper hun at også Bergen Guide og ordinære bykart kan bli oppgradert slik at de er brukervennlige for alle.

— Vi vet ikke hva morgendagen bringer, og i løpet av livet kan alle oppleve at de er funksjonshemmet i perioder. Derfor er dette en sak som angår oss alle, sier Strøm-Erichsen.