- Jeg har kontaktet Havnevesenet, men de sier at det ikke nytter å ha benker her. Folk kaster dem bare på sjøen. Men det går vel an å bolte dem fast? Hvis en gir opp for dem som ønsker å ødelegge, så får vi jo ikke til noen ting, sier Kjeld Stub.

Stub driver galleri på Nygård, og beveger seg ofte rundt i byen. Gjerne på sykkel.

- Fra Rundetårn og utover til Beffen bør det være noe å sitte på. Og det må være med ryggstø slik at en kan lene seg tilbake og slappe av. Det er skammelig at en ikke kan sette seg ned her, sier Stub, og ser på den øde strekningen med asfalt langs kaiene. Stub er heller ikke fornøyd med vedlikeholdet av Vippebommen og asfaltlappverket der ute.

Han synes det er så fint i havneområdet i Stavanger, og på Aker Brygge har de masse benker, påpeker han.

- Og Bryggen-området er jo det viktigste i byen. Her burde det vært lagt bedre til rette for turister og fastboende, mener Stub.

Fungerende havnedirektør Kjell-Rune Linga har forståelse for at byens befolkning ønsker seg benker langs Bryggen, og stiller seg i utgangspunktet positiv til dette. Men hovedfokus for Havnevesenet i Bergen er havnedrift, så de er først og fremst opptatt av fritidsbåtene der.

-  Dersom det skal plasseres benker på kaiene, må dette først avklares med Bergen kommune i forhold til eventuelle krav om søknadsplikt og foreliggende arealplaner for området, sier han.

Si din mening i kommentarfeltet under!

MASSE SITTEPLASS ... og slik ser det ut ved Aker Brygge. Det er mye å sitte på her.
KNUT SCHELDERUP BJERKE