Det skjer på bakgrunn av at Bergens Tidende de siste dagene har avdekket at Roald Stenseide (Frp) har mottatt 300.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste de siste fire årene. Samtidig har han vært frikjøpt for 100.000 kroner året for å drive politisk arbeid.

Har ikke konkludert

— Denne saken berører både vår troverdighet og legitimiteten til politikerne. Vi kan ikke leve med en situasjon der det reises tvil om politikere mottar for mye i godtgjørelse, sier leder for kontrollutvalget, Terje Olav Hermansen. (A)

I går hadde kontrollutvalget møte. På lederens initiativ vedtok utvalget enstemmig å be om en gjennomgang fra revisjonen av hvordan politikere og administrasjon praktiserer regelverket for politikergodtgjørelse.

— Vi har ikke tatt stilling til saken rundt Stenseide, men det vil være naturlig at revisjonen, når stikkprøver tas, også sjekker utbetalingene til Stenseide, sier Hermansen.

Uklart regelverk

— Har administrasjonen ført god nok kontroll i denne saken?

— Det som ligger til grunn for det vedtaket vi har gjort er en opplevelse av at kontrollen ikke har vært streng nok, sier Hermansen.

Utvalget vil også ha en gjennomgang av regelverket for tapt arbeidsfortjeneste.

— Vi vil vurdere gjeldende regelverk for å se om det dekker alle eventualiteter. Det må bli lettere å forvalte både for administrasjonen og de politikere som skal rapportere inn til utvalget.

Hermansen viser her til at regelverket er uklart når det gjelder selvstendig næringsdrivende.

— Man er for eksempel ikke selvstendig næringsdrivende og mottar lønnsinntekt fra et aksjeselskap. Slike forhold må dekkes av et regelverk, slik at man fremlegger den rette dokumentasjonen for tap av inntekt.

Fikk dekket trekk i lønn

Roald Stenseides bror har i brev til fylkeskommunen skrevet at Stenseide på grunn av mange politiske verv har avstått fra markedslønn, og på denne måten hatt et nedtrekk i lønnen på 100.000 kroner.

Samtidig har Stenseide mottatt 100.000 kroner året gjennom frikjøpsordninger fra Askøy kommune og Fremskrittspartiet. Til tross for denne kompensasjonen har Stenseide krevd og mottatt 90.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste bare i 2006.

— Dersom dette er helt OK, viser det at regelverket vårt ikke dekker alle eventualiteter, og da er det ikke godt nok, sier Hermansen.

Kontrollutvalget innstiller direkte til fylkestinget. Hermansen regnet med at denne saken kommer opp til tingsete i desember.

— Det kan være fornuftig. Da er det de nye politikerne som ser på dette og vurderer behovet for et nytt regelverk.

FRITIDSPOLITIKER: Frp-politiker Roald Stenseide har fått utbetalt 300.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste de siste fire årene samtidig som han er blitt frikjøpt for å drive politisk arbeid. FOTO: ØRJAN DEISZ
Deisz, Ørjan