Kommunene Vaksdal, Samnanger og Osterøy blir knyttet geografisk sammen ved at Arna bydel tas med. Arna blir og et naturlig sentrum for kommunen. Derfor må Arna være med om en slik storkommune skal bli mulig.

Skeptisk kommune

For bare 14 dager siden behandlet bystyret i Bergen utredningen fra Kommunenes Sentralforbund i Hordaland om kommunesammenslåing. I vedtaket heter det:

«Arna bydel er en integrert og viktig del av Bergen kommune, som kommunen ønsker å beholde».

Men da styret i KS behandlet saken i dag ble kommunenes ønske ikke ivaretatt:

«Prosjektgruppa erkjenner at einskilde kommunestyre i desse grupperingane ikkje har vore positive til utgreiingar no. Prosjektgruppa vil likevel tilrå ei utgreiing....»

— Skal Bergen by være oppegående og fungere som en magnet og kraft på Vestlandet, er det bra med et omland som er mer robust og mindre oppsmuldret. Kan Arna som del av en Oster kommune bidra til det, så er det viktig å utrede spørsmålet, sier styreleder Magne Rommetveit i KS Hordaland.

Mer enn knaskegulrøtter

Rommetveit mener styret bør tore å vise vilje, selv om skepsisen i mange kommuner til sammenslåing er stor.

— Vi kan ikke bare legge oss på rygg. Men i og med at bare fire kommuner i Hordaland sier at de kan være med å endre kommunegrensene, er det heller ikke naturlig for oss å foreslå et nytt kommunekart i fylket, sier han.

I tillegg til storkommunen Oster foreslår KS-styret å utrede:

  • Austrheim, Lindås, Meland, Masfjorden, Radøy og Fedje.
  • Fjell, Sund og Øygarden.
  • Eidfjord, Granvin, Ulvik og Ullensvang.
  • Bømlo, Fitjar, Stord og Tysnes.

Rommetveit er ikke overrasket over at kommunestyrene i fylket har vært skeptiske til kommunesammenslåinger.

— Mye av grunnen til at det ikke er en bredere vilje i kommunene er at staten gir alt for beskjeden belønning for dem som vil så seg sammen. Det er ikke nok med knaskegulrøtter, det må større gulrøtter til, sier han.