Han krever også erstatning på 120.000 kroner til hver av foreldrene til den drepte kvinnen.

— Det er ingen tvil om skyldspørsmålet. Tiltalte ringte selv AMK og meldte ifra om hva han hadde gjort og det er DNA-spor på åstedet som knytter ham drapet, sa Kjelby.

Han understreket også at det ikke er holdepunkter for at den 45 år gamle mannen hadde blackout da ugjerningen ble begått.

— Tiltalte hadde nedsatt bevissthet som følge av rus, men det fritar ikke for straffansvar, sa statsadvokaten i gårsdagens prosedyre.

Mannen drepte ifølge tiltalen sin samboer med ett dødelig knivstikk. Forut for drapet skal han ha slått og mishandlet henne. Dette mente Gert Johan Kjelby ga saken et skjerpende aspekt.

— Avdøde hadde flere skader i hode og ansikt som må ha medført betydelige smerter selv om hun var ruspåvirket. Hun hadde også hudavskrapninger fra tiltalte under neglene, noe som tyder på at hun har prøvd å forsvare seg, sa Kjelby.

Tiltaltes forsvarer, advokat Knut H. Braathen, argumenterte for at hans klient viste tegn til sterk psykisk ubalanse da ambulansepersonell kom til åstedet.

— Han la seg ned i veien i fosterstilling, sa forsvareren.

Braathen la primært ned påstand om frifinnelse fordi en gjerningsmann ikke kan straffes dersom han var sinnssyk eller bevisstløs da forbrytelsen ble begått.