Retten reagerer kraftig på mannens ansvarsfraskrivelse i det de mener er en grov og kynisk sedelighetssak.

Tirsdag ble mannen dømt til fem måneders fengsel — slik påtalemyndigheten ba om.

I retten angret onkelen ingen ting. Han mente at det var jenten som burde føle anger, og viste ingen forståelse for at hun har havnet i en vanskelig situasjon i ettertid.

I retten kom det frem at jenten nå vegrer seg mot å gå ut og at hun er svært redd for å være alene. Hun har tydelige symptomer på psykiske skader.

Saken har svært grove elementer ved seg, ettersom mannen opparbeidet et slags tillitsforhold til jenten. Småbarnsfaren skulle blant annet være en rådgiver for jenten i seksuelle spørsmål. I stedet startet han å misbruke henne i ulike sammenhenger.

Saken ble først avslørt da moren til jenten fant en sms på mobilen hennes og et brev til onkelen. Da skjønte familien hva som hadde pågått over lang tid.

Mannen har innrømmet at han har hatt seksuell omgang med jenten, men at dette var helt frivillig. Jenten har derimot forklart at hun følte seg presset, og at hun sa nei, men valgte å gi etter.

Retten legger til grunn at jenten var lett å lede, og at onkelen misbrukte tillitsforholdet som var bygd opp. Han må betale jenten 50.000 kroner i erstatning.