En mann i begynnelsen av 50-årene fra Bergen er dømt til fire og et halvt års ubetinget fengsel for flere seksuelle overgrep mot sin mindreårige nevø.

Retten har lagt til grunn at det første av rundt 25 overgrep skjedde tidlig på 2000-tallet, da gutten var 13 år gammel.

Anmeldt i 2011

— Straffen er i samsvar med påtalemyndighetens påstand. Seksuelle overgrep mot barn medfører generelt enbetydelig risiko for store psykiske og psykososiale skadevirkninger for livet,sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Han møtte som aktor da saken nylig var oppe til vurdering i Bergen tingrett.

I retten forklarte nevøen, som nå er i 20-årene, at overgrepene stort sett skjedde hjemme hos onkelen, samt i bilen hans da de reiste sammen på ferie.

Han anmeldte sin onkel til politiet i mars 2011, etter først å ha fortalt om overgrepene til en psykiatrisk sykepleier.

Lanserte hevnmotiv

Onkelen har siden det første politiavhøret avvist påstandene om at han skal ha hatt seksuell kontakt med sin nevø. I retten mente han at motivet for anmeldelsen kunne ha rot i en familiekonflikt som oppsto da gutten var 15-16 år.

Dommerne festet ikke lit til tiltaltes forklaring på dette punktet, og mener nevøen ikke har hatt noe motiv for å forklare seg usant.

Tvert om mener retten at den nå voksne nevøen har avgitt en nøktern og detaljert forklaring, hvor han blant annet har beskrevet møbleringen på tiltaltes soverom.

«Det styrker fornærmedes troverdighet at han forklarer om egne forhold som i ettertid kan gi en følelse av skam», heter det i dommen, som her viser til at nevøen har forklart at han i starten opplevde forholdet til onkelen som «noe nytt og spennende», og at han ved enkelte anledninger selv tok initiativ til den seksuelle kontakten.

Dommeren presiserer videre at det ikke har noen betydning for straffeutmålingen at barn tar slike initiativ.

Politiet får kritikk

Retten mener i utgangspunktet at de mange overgrepene kvalifiserer til fem års ubetinget fengsel, men har kommet til at straffen bør settes seks måneder kortere grunnet lang saksbehandlingstid hos politiet.

Analyser av tiltaltes pc er ifølge politiet hovedårsaken til at det tok mer enn tre år fra anmeldelse til dom.

«Retten ser dette som en helt uakseptabel forlengelse av saksbehandlingstiden hos politiet, og det må åpenbart tillegges vekt i formildende retning», skriver tingrettsdommer Eva Macody Lund.

Vurderer anke

Mannen er også dømt til å betale sin nevø 200.000 kroner i oppreisning. Mannens forsvarer, advokat Ingvar Frostad, sier han ennå ikke har gjennomgått dommen nøye med sin klient, og ønsker derfor ikke å kommentere den i særlig grad.

— Min klient tok betenkningstid da han ble spurt om han ønsker å anke dommen, og vil bruke tiden fremover på å vurdere dette spørsmålet nærmere, sier Frostad til BT.

Han legger til at den lange saksbehandlingstiden hos politiet har vært en stor belastning også for hans klient.

— Han opplever det som høyst kritikkverdig at det har gått mer enn tre år fra han ble anmeldt, og til dommen falt, sier Frostad.