• Vi erkjenner at det har vært startproblemer, men vi ser ingen grunn til å stoppe driften ved Bergen Ungdomssenter.

Det er meldingen fra barneminister Karita Bekkemellem. Hun var i går på sin første inspeksjon til den omstridte barnevernsinstitusjonen på Nattland. Sammen med henne var også ekspedisjonssjef Haktor Helland. Også fire andre tilsvarende institusjoner rundt om i landet får holde frem. Bekkemellem sier at Bergen Ungdomssenter nå trenger ro til å komme skikkelig i gang med behandlingen. Fjoråret bød på en rekke utfordringer for ungdomssenteret:

  • Institusjonen var stengt i tre måneder på grunn av startproblemer med den nye behandlingsmetoden.
  • Driftskostnader beløp seg i fjor til 15,7 millioner kroner.
  • Syv ansatte sluttet.

Får bestått

Tidligere i vinter varslet statsråden at hun ville holde et våkent øye med Bergen Ungdomssenter og de andre fire institusjonene som driver behandling etter den såkalte MulitifunC-metoden. Så langt får institusjonssleder Jarle Raknes og hans medarbeidere bestått for arbeidet de har gjort for å få institusjonen på rett kjøl.

Driften av de fem ungdomssentrene kostet i fjor 85 millioner kroner.

— Kostnadene er ikke urovekkende dersom behandlingen gir resultater, mener Bekkemellem.

Hun innser imidlertid at den nye behandlingsmetoden har svakheter. Derfor kan det være aktuelt å gjøre noen justeringer underveis.

For Bergen Ungdomssenters del betyr det blant annet at institusjonen nå vil bruke lengre tid enn opprinnelig planlagt på å bygge opp kompetansen blant personalet.

Klienter som passer

I dag bor det to ungdommer på institusjonen. Den tredje er snart på plass. Med fullt belegg skal åtte ungdommer være tilknyttet den nye institusjonen.

Bekkemellem presiserer at det vil bli lagt stort vekt på å bedre informasjonen om institusjonen ut til barnevernet i kommunene.

  • Dette er vesentlig for å sikre oss at vi får klienter som passer til den spesielle behandlingsmetoden som benyttes, sier hun.

Statsråden har tidligere varslet at hun ønsker en evaluering av den nye behandlingsmetoden. Svenske og norske forskere skal foreta evalueringen som etter planen kommer i gang til høsten.

Enda en ny metode

Samtidig har barneministeren to nye behandlingsopplegg på trappene for barn og unge som sliter med store atferdsproblemer.

Til høsten skal barnevernsregionene ta i bruk en behandlingsmetode som inkluderer ikke bare barna, men også familiene deres.

Ekspedisjonssjef Haktor Helland forklarer at det skal etableres spesielle behandlingsteam i alle regionene. Terapeutene skal møte barna og familiene i hjemmemiljøet deres.

— Metoden er utprøvet med gode resultater i USA, og er også atskillig billigere enn den såkalte MultifunC-metoden som benyttes på ungdomssentrene, understreker Helland.

For barn som er helt uten omsorgspersoner, vil departementet etablere et behandlingsopplegg som skal foregå i fosterhjem under veiledning av barnevernsterapeuter.

Nilsen, Arne