Historien viser også at beboerne i nabolaget alltid har kjempet tappert imot å få nye naboer i et nytt leilighetsanlegg.

Da kommunen godkjente bygging av en terrasseblokk med 29 enheter 27. september 2010, kom det en rekke klager fra naboene. Begrunnelsene var meget forskjellige. Blant annet ble det hevdet at nabohus mistet verdi. Strid mot estetikkbestemmelsen var et annet argument, men også den truede ramsløkfluen er trukket inn i saken, fordi slike fluer er observert i området.

Det er også anført at en edelløvskog i området muligens rammes av tiltaket. Videre er trafikkproblemer, støy og parkeringsproblemer brukt som argumenter mot foreslåtte prosjekter på det aktuelle området med den flotte utsikten over Bergen.

Hovedargumentet har likevel vært fare for ras.

Bergen kommune har undersøkt alle anførslene, og slått fast at verken fluer eller edelløvskog er truet. Det er også funnet løsninger på trafikale problemer.

— Kommunen mener også at det er godt nok at utbyggingsområdet rassikres. Men da glemmer de fullstendig oss som bor i nærheten, og som kan bli rammet hvis sprengningsarbeidene fører til ringvirkninger i fjellsiden, sier beboernes talsmann, Ståle Ivan Solheim.