Kristi forsamling er en del av International Church of Christ (ICoC), som har snaut 100.000 medlemmer på verdensbasis. Det er en menighet som omtales som en sekt, som undertrykker og overvåker sine medlemmer. Studentprest i Bergen, Leni Mæland har allerede mottatt advarsler.

— Jeg er blitt kontaktet av tidligere medlemmer av Kristi forsamling i Oslo, og de har fortalt om hvordan de har følt seg fanget i sekten, sier Mæland.

Ute etter studenter

Ifølge disse tidligere medlemmene er det slik at når en person først er innenfor, så blir vedkommende sysselsatt hundre prosent med ulike former for Bibel-lesning og diskusjoner.

— Det er derfor det er så smart å satse på studenter som søker tilhørighet, og som ennå ikke er etablert med familie, sier Mæland.

Da Kristi forsamling forsøkte å etablere seg på Universitetet i Oslo ble de kastet ut både i 1998 og i 2001. Studentpresten i Oslo, Inger A. Naterstad uttalte i 2001 til avisen Vårt Land at hun hadde vært i kontakt med studenter som følte seg forfulgt og ønsket å bryte ut av Kristi forsamling. Nå ønsker studentpresten i Bergen å samarbeide med Student- menigheten i Oslo.

— Jeg liker dårlig tanken på at den flotte, åpne tilliten mange studenter har skal bli misbrukt, sier Mæland.

Hun forteller at i flere byer i Europa har både universiteter og bystyrer vært involvert for å hindre at sekten skal få leie lokaler.

Regner med motstand

Forstander i Kristi forsamling, Ronny Yttrehus klarer knapt å holde tilbake latteren når han blir spurt om hva han synes om at Kristi forsamling omtales som en farlig sekt både i Norge og i utlandet.

— Det er nesten morsomt når sånne ting blir sagt om oss. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen, sier Yttrehus.

Han tar ikke beskyldningene mot menigheten personlig, og mener at problemene rundt Oslo Kristi forsamling er ryddet opp i.

— Vi har tatt et oppgjør med det som skjedde da, sier Yttrehus. Nå ser han frem til at Oslo Kristi forsamling skal få en søsterforening i Bergen.

Han forteller at 10-15 medlemmer fra menigheter i de andre nordiske landene, samt fra menigheten i Oslo, skal bosette seg i Bergen for å bygge opp virksomheten. Men han sier at de ikke har noen konkrete planer for hvordan de skal etablere seg. De vet ikke engang hvor de skal ha åpningsgudstjenesten 12. juni.

Det kan bli vanskelig

— Hvorfor etablere seg i Bergen?

— For at flest mulig skal få leve ut Jesus og etterfølge det livet han levde, sier forstander Yttrehus.

— Hvor mange medlemmer regner dere med å rekruttere?

— Det spiller ingen rolle, sier han, og avviser kategorisk at Kristi forsamling er spesielt ute etter å verve medlemmer blant studenter.

Han håper bergenserne vil ta imot menigheten med åpent sinn, men er forberedt på at det kan bli vanskelig i starten.

— Også Jesus måtte tåle mye motstand og kritikk, sier han.