Å gjengi historien bak Leikvang-prosjektet, satt ut i livet av Stiftelsen Bergen Idrettspark Leikvang, er komplisert. Histo-rien om hallen på Haukås i Åsane er mildt sagt kronglete.

Enda den var vedtatt i bystyret og det var tverrpolitisk enighet om å bygge giganthallen på 12.500 kvadrat over tre etasjer, gikk årene. Og den har aldri kommet på plass.

Den skulle romme tre håndballbaner, 60-meters løpebane, barnehage på 700 kvadratmeter, ungdomsskole og kultursal. Tanken var at man skulle være føre var, og ikke få et «nytt Flaktveit», det som ble et problemområde med ungdom som ikke hadde noe fritidstilbud på 80— og inn på 90-tallet. Det skulle bli et nærmiljøanlegg for et område som opplever en voldsom tilflytting. Kostnadene for hallen var beregnet til 160-180 millioner kroner.

Et bergensk Ekebergsletta

Et Ekebergsletta-anlegg på Haukås gård. Et gårdstun der ungene kunne få oppleve kaniner, hester og andre dyr. Planene har vært mange og kreativiteten stor.

I prosessen kom det til en friidrettshall, et regionalt anlegg for friidrett, som har vært diskutert rundt i hele bergensom-rådet før den ble bestemt lagt til Leikvang i fjor. Dette er en gave fra Trond Mohn. For knapt to uker siden ble det formalis-ert at kommunen får hallen i gave, en sum på 27 millioner, og 15 millioner i forskutterte spillemidler. Kommunen skal være eier og stå for driften av anlegget.

Det nye er at denne hallen nå er planlagt plassert på tomten som var tiltenkt Leikvang-prosjektet.

Turn og IL Hovding får tilbakebetalt de fire millioner kronene de har spandert på prosjektering og planering av tomten, som er byggeklar. Bergen kommunale bygg (BKB) opplyser at Trond Mohn-hallen kan påbegynnes før årsskiftet.

TIL Hovding får benytte garderobeanlegget i friidrettshallen.

Torsdag denne uken var en delegasjon av politikere og byråkrater, representanter fra stiftelsen, oppvekstkomité og bydel-sutvalg, direktør i Idrettsseksjonen, FAU-leder fra Haukås skole og BKB, på befaring på området. Bakgrunnen for det, er de nye planene som er lagt i bordet for anlegget.

Det er tegnet inn en ungdomsskole, og to idrettshaller på henholdsvis 2400 og 3000 kvadrat i tilknytning til den. Man stokker i realiteten om på byggene. Det området som tidligere var regulert til skole, må nå reguleres om til idrett, og om-vendt.

Et enstemmig styre i Stiftelsen Bergen Idrettspark Leikvang støtter og står lojalt bak det nye prosjektet og det samme gjør FAU ved Haukås skole.

Ny tid, ny virkelighet

Palmer Minde, som har vært primus motor for prosjektet, må se at virkeligheten blir en annen enn drømmen hans.

– Dette er en løsning, ja, men det er en dårlig løsning, mener han. Og er for eksempel ikke enig i plasseringen av skolen. Han tviler også på fremdriften i prosjektet.

Saken har ført til ekstra slitasje på styret i idrettslaget, innrømmer Helle S. Sandanger, tidligere leder i hovedstyret i seks år, nå styremedlem i et arbeidsstyre.

– Dette har vært et hett tema innad i idrettslaget. Men vi har hele tiden støttet stiftelsen, og gitt dem fullmakt til å jobbe videre med prosjektet. Ære være Palmer Minde for innsatsen hans. Uansett om det ikke er «hans» hall som nå kommer, så har vi han å takke for at vi får nye lokaliteter i det hele tatt, sier hun.

Sandanger snakker for et idrettslag som sårt trenger lokaliteter. Fotballgarderobene er i elendig fysisk forfatning, dom-merne nekter å skifte i dommergarderobene, forteller Palmer Minde. Idrettslaget måtte legge Hovding-lekene til Fana Sta-dion fordi de ikke har godkjente garderober og mangler publikumstoaletter.

Turn- og aerobicutøverne i klubben må trene i en liten gymsal på Haukås skole, og i Haukås Musikkhus, uten garderober.

Stoppet av EØS-regler

Var det for stort? Var det for ambisiøst? Var det for dyrt? Mange vil hevde det. Spørsmålene er mange rundt den opprin-nelige kongstanken.

– Leikvang-prosjektet har vist seg like vanskelig å gjennomføre som når en toåring skal ta på seg skoene. De kan, men de klarer det bare ikke, sier leder i komité for oppvekst, Thor Woldseth (Frp).

– Det må være mangel på evne eller vilje til å gjennomføre politiske vedtak, mener nå leder i komité for miljø og byutvik-ling, Ruth Grung (Ap), som har kjempet intenst for flerbrukshallen.

Litt av svaret finnes i det faktum at nye EØS-regler endret vilkårene for kommunen til å gå inn på en 20-årig leieavtale med Stiftelsen Bergen Idrettspark Leikvang. Dette lå nemlig til grunn, at kommunen ble leietaker på anlegget.

Direktør for Idrettsseksjonen i Bergen kommune, Rune Titlestad, mener at det er en konsekvens av hvordan denne sek-toren nå er blitt.

– Det er en ny verden. En profesjonalisering av, og strengere regler for, byggeprosesser på idrettsanlegg. Det er ikke bare for representanter fra frivillig sektor lenger å tegne og planlegge haller og baner, og så bygge det på dugnad, påpeker han.

– I det vi nå har lagt frem som skisse, mener jeg at man har funnet den optimale løsning på dagens situasjon.

– Får dere tre fluer i en smekk nå – friidrettshall i gave, skole og idrettshaller, om enn i mindre skala enn den opprin-nelige?

– Det kan du jo si. Men er ikke det greit da? Her får vi et fullverdig anlegg med korte avstander. Det kan blir et fantastisk område i fremtiden, i en tid da vi mangler arealer til idrettsformål, sier han.

ENTUSIASTISKE: På dette 50-60 mål store området ved Leikvang er det nå planlagt regional friidrettshall, ungdomsskole og to idrettshaller. Fra venstre stårJohs Slethaug, styremedlem i Stiftelsen Bergen Idrettspark Leikvang, idrettsdirektør i Bergen kommune Rune Titlestad og Try-gve Johnsen, utbyggingssjef i Bergen kommunale bygg.
Brekke, Eirik
FREM MED MOTORSAGEN: Inne i denne skogen kan ny ungdomsskole og to idrettshaller med håndballbaner plasseres, hvis planene realiseres. Befaringsgruppen er politikere, representanter fra ulike etater og utvalg i kommunen, samt fra foreldreutvalget ved Haukås skole og fra Stiftelsen Bergen Idrettspark Leikvang.
Brekke, Eirik
UTKAST: Dette er skissen som nå foreligger for Leikvang-området. De røde er fremtidige bygg (friidrettshall, gymsal/idrettshall og ungdomsskole), de to gule er fotballbaner, det rosa feltet er ennå ikke endelig vedtatt hva skal brukes til.