— Leiligheten her var en god innfallsport til boligmarkedet, men jeg hadde ikke tenkt å bli boende livet ut, sier Mats Bendiksen, 24 år og uføretrygdet rullestolsbruker.

— I mars blir jeg 25. Etter hvert får jeg kanskje familie. Hvordan skal jeg da skaffe egenkapital til ny og større bolig? spør Mats og legger til med et flir:

— Hvis jeg kommer i banken og ber om 1,5 millioner i lån på min uføretrygd? De kommer bare til å riste på hodet.

Utestengt fra festen

BT skrev i november om beboerne i Turnhallen borettslag på Melkeplassen, som er utestengt fra prisfesten i boligmarkedet. Turnhallen, i likhet med Kryddergården, var bygget som omsorgsboliger med statlig støtte.

Hver av leilighetene ble subsidiert med 175.000 statlige kroner. Til gjengjeld er disse omsorgsboligene underlagt prisregulering. Samme hvor høyt boligmarkedet klatrer, vil eierne kun få tilbake innskuddet regulert etter konsumprisindeksen.

Siden Kryddergården sto ferdig i 2001 har innskuddet i nye borettslag doblet seg. Mats Bendiksen og naboene hans blir avspist med ca. ti prosents prisøkning.

Flere av beboerne i Kryddergården kjenner seg innelåst av prisreguleringen. En av dem forteller at han ønsker å finne noe nytt, men ser ingen mulighet for det:

— Da jeg flyttet inn hit, var jeg trygdet. Nå har jeg en deltidsjobb og er avhengig av bil. Men parkeringsplasser er et problem. Dessuten savner jeg sol og lys i leiligheten.

Han ønsker ikke navnet sitt i avisen.

- Forstår reguleringen

Steinar Halse, som også bor i Kryddergården, sier at han forstår behovet for prisregulering. Leilighetene var jo i sin tid subsidiert med statlige midler:

— Jeg har ikke noe imot prisregulering. Men det må være en fornuftig regulering, for eksempel en som holder seg til boligprisindeksen, sier Halse.

Tilskuddet kunne i så fall blitt betalt videre til neste eier.

Styreleder i Kryddergården, Gunnar Haugen, forteller at styret har vært i kontakt med jurist. - Vi har ikke tatt stilling til hva som skal gjøres, men noe må vi gjøre, sier han.

I kontrakten som beboerne signerte med Stor-Bergen Boligbyggelag står det svart på hvitt at «ved overføring gjelder prisregulering».

— Svært få forsto vel den gang hva prisreguleringen innebar, sier Haugen.

— Dessuten, hvem kunne vite for fem år siden at prisene skulle stå stille mens boligmarkedet eksploderte, sier Steinar Halse.

ODDLEIV APNESETH