Familiefaren i 30-årene har lagt kortene på bordene i Fjordane tingrett og tilstått kjøp av 2,4 kilo amfetamin og 90 gram kokain, og salg og oppbevaring av tilsammen 800 gram amfetamin sammen med to medsiktede.

Alle ga en uforbeholden tilståelse .

«I skjerpende retning legger retten vekt på at siktede har brakt en betydelig mengde amfetamin og kokain til Florø,» heter det i dommen. Florø-mannen «har hatt en sentral rolle ved anskaffelsen av narkotikaen, både som organisator ved «spleiselaget», og som kontaktledd med leverandøren».

Mannen fortalte i retten at han solgte amfetamin til åtte-ni faste kunder.

Straffen på fengsel i to år og ni måneder var i tråd med aktors påstand. Retten inndrar også 50.000 kroner, som tilsvarer gevinsten på salg av 250 gram amfetamin.

En mann i 20-årene ble i samme sak dømt til fengsel i to år og fire måneder. Dette var to måneder mindre enn aktors påstand. I dette tilfellet skal stoffet ha gått til eget forbruk. Retten bemerker at Kriminalomsorgen bør vurdere om vedkommende kan sone på institusjon.

Den tredje personen, som er i 30-årene, ble dømt til fengsel i ti måneder. Han kjøpte 90 gram kokain sammen med andre, og kjøpte eller medvirket til kjøp av to kilo amfetamin.