De fleste omskårne kviner som ønsker slik behandling, er bosatt i Oslo og bergensområdet. En opptelling gjort i fjor viste at på Ullevål universitetssykehus kom det ca. et 60 talls kvinner som ønsket å få omgjort omskjæring i løpet av fjoråret.

Haukeland universitetssykehus fører ingen offisiell statistikk, men overlege i gynekologi, Heidi Thornhill ved Kvinneklinikken, som leder en kompetansegruppe som tar imot disse pasientene, opplyser at hun gjennomsnittlig får henvist én slik pasient i uken.

Thorhill er også medlem av en kompetansegruppe nedsatt av Sosial— og helsedirektoratet og er en av landets fremste medisinske eksperter på området.

Søndag hevdet norsk-sudanske Hodan Saeed at norsk-sudanske jenter blir omskåret i Norge.

– Det er utbredt også i Bergen, sa hun til BT.

Thornhill vil verken bekrefte eller avkrefte disse påstandene

Hun mener selv hun ikke har hatt pasienter som er blitt omskåret i Norge. Thornhill har heller aldri vært i kontakt med kolleger som har hatt mistanke til at barn er blitt omskåret i Norge.

Kan bli sendt på «ferie»

– De fleste av de kvinnene vi behandler er flyktninger eller førstegenerasjonsinnvandrere. De forteller at de er blitt omskåret som barn i hjemlandet, sier hun og legger til:

– Vi kan ikke utelukke at jenter blir sendt på «ferie» til sine hjemland for å bli omskåret. Men personlig har jeg ikke hatt pasienter som jeg kan mistenke for å ha gjort det.

Hun peker også på at omskjæring er ulovlig i Norge.

– Hadde jeg oppdaget at inngrepet var foretatt i Norge, måtte jeg ha meldt det, sier hun.

Omskårne pasienter som kommer for å få omgjort inngrepet, er gjerne unge kvinner som enten har fått komplikasjoner eller er gravide. Thornhill forteller at hun har hatt pasienter like ned i 11 års alderen.

Det er jenter fra Sudan og Somalia som blir kraftigst lemlestet ved omskjæring.

Thornhill forteller at kvinnene nesten blir fullstendig sydd igjen nedentil.

Kan ikke ha normalt sex-liv

– Det er som å få spent et seil over kjønnsåpningen. Seilet dekker hele skjedeåpningen inkludert urinrøret og klitoris. Hullet som er igjen er så lite at menstruasjonsblodet har problemer med å strømme ut. Mange får derfor blødninger som varer i flere uker under menstruasjon. Det skjer også at blodet levrer seg på innsiden i skjeden slik at kvinnene får veldige smerter i magen. Heller ikke kan de ha et normalt sex-liv. Hvordan de blir gravide, har de ikke fortalt, men vi går ut fra mannen ejakulerer utenfor skjedeåpningen og sæden må renne inn. I noen tilfeller fører også omskjæring til nyreskader, bekkenløsning og barnløshet, forklarer Thornhill.

Lett å «åpne»

Selv om omskjæringen er svært omfattende, er det likevel forholdsvis enkelt å «åpne» de omskårne kvinnene igjen, sier overlegen.

– Behandlingen skjer poliklinisk med et enkelt snitt. Snittet kan gjøres slik at mange nesten blir «normale» etterpå, sier Thornhill, som understreker at de fleste blir omskåret uten at klitoris blir ødelagt.

– De «kloke» konene sparer klitoris fordi det fører til livsfarlige blødninger om den blir skåret bort, sier hun.

De siste årene har norske helsemyndigheter drevet en informasjonskampanje om de helsemessige farene ved omskjæring blant innvandrerkvinner.

– De fleste kvinnene som blir behandlet oss hos, kommer etter henvisning fra fastlegen eller helsestasjon, sier hun.

– De er glade for å bli behandlet fordi de skjønner at omskjæring er farlig. De sier også at mennene deres er glad for at de velger å bli «åpnet opp» igjen. De forteller også at mennene deres er glade for at de gjør det.

Ekstremt uvitende

Overlege Heidi Thornhill mener at norsk helsepersonell inntil for få år siden har vært ekstremt uvitende om hvordan de skulle ta opp temaet omskjæring med de afrikanske kvinnene.

– Det har hersket en forestilling om at omskjæring er et tabubelagt tema blant de gruppene som har praktisert det.

– Derfor har leger og helsearbeidere vegret seg for å spørre sine kvinnelige pasienter om de er omskåret.

Thornhill gjennomfører alltid en samtale med pasientene hun behandler.

– Erfaringene mine er at de fleste kvinnene som kommer hit snakker forholdsvis åpent om temaet, sier hun.

GOD RESPONS: - Jeg opplever at mange afrikanske kvinner er glade for at norsk helsepersonell snakker med dem og advarer dem mot omskjæring, sier overlege i gynekologi ved Kvinneklinikken, Heidi Thornhill. FOTO: EIRIK BREKKE