TROND NYGARD-STURE

I dag er området båndlagt som friluftsområde. Og per i dag er det ingenting som tilsier at Bergen kommune vil omregulere den 24 mål store tomten til for eksempel boligbygging.

Likevel er folk i område bekymret, slik BT skrev i går. De føler seg ikke overbevist om Gjelsviks motiver og at dette populære grøntområdet vil få forbli grønt på lang sikt. Verdien ville nemlig bli radikalt høyere etter et politisk vedtak.

— Veldig lav verdi i dag

— Verdien av en tomt regulert for friluftsområde er veldig lav. Kjøpergruppen er liten. Men dersom området var blitt omregulert til boligformål, ville verdien blitt en helt annen, sier Magne Storheim, daglig leder i EiendomsMegler1 Åsane.

Ifølge Storheim kunne området på 24 mål vært splittet opp i boligtomter på 800 til 1000 kvadratmeter. Hver slik tomt ville etter dagens priser gått for mellom 600.000 og 800.000 kroner. Med full utnyttelse av hele Monsamarken ville du fått ca 25 tomter. Med en snittpris på 700.000 ville totalverdien bli ca. 18,5 millioner.

— Men det forutsetter at hele området er nyttbart. Som regel er det ikke det, sier Storheim.

Dersom tre fjerdedeler var nyttbar, ville verdien vært nærmere 14 millioner.

Ber Gjelsvik redegjøre

I konsesjonssøknaden som Gjelsvik har sendt Bergen kommune, har han ikke svart på spørsmålet om hvilke formål han har med kjøpet. I stedet er det vist til et brev fra selger, Redd Barnas advokat Agnar Sundbotten. Der står blant annet følgende: «Frank Gjelsviks motiver for å overta eiendommen har bl.a. sammenheng med at han er oppvokst i området, (...) og har barn som sokner til det samme friområdet. Det er grunn til å tro at eiendommen vil bli holdt i bedre hevd som friområde når den blir overtatt av en som (...) har egne interesser av at barn får anledning til å utfolde seg der.»

Søknaden inneholder intet om hvilke planer Gjelsvik har, verken på kort eller lang sikt. I BT i går sa Gjelsvik at han har ingen planer per i dag. Hvilke planer han eventuelt har på lang sikt, ville han ikke kommentere.

— Vi vil be Gjelsvik om å komme med en egen redegjørelse for formålet med å kjøpe området, sier Marte Holm, landbrukssjef i Bergen kommune.