Det skriver Vårt Lands nettavis. Enebald Flåtens fremtid i menigheten blir tema på kveldens medlemsmøte. Etter det Vårt Land har grunn til å tro har partene i striden kommet frem til en avtale som gjør at de slipper en opprivende votering på møtet.

Fungerende styreleder Leif Jacobsen sier til avisen at det ikke er tenkelig med en situasjon der medlemmene må stemme for eller mot Flåten som hovedpastor.

Striden i menighetene har kostet.

Tidligere denne måneden varslet styret i menigheten at den vil kutte antall årsverk fra 48 til 34. Kuttplanen ble presentert på et medlemsmøte 5. mai.

– Vi har lagt frem en plan med forslag til kutt for budsjettåret 2006, sa styreleder i menigheten, Leif Jacobsen til Bergens Tidende like etter møtet.

Det to timer lange menighetsmøtet var et resultat av flere måneder med kriser. Pastor Colin Urquhart som skulle overta pastorrollen til Flåten har reist, bibelskolene til menighetene har opplevd svikt i søkertallet og det har det rast rundt ledelsen i menigheten.

I perioden etter at konflikten mellom Enevald Flåten og den øvrige ledelsen ble kjent, har også medlemstallet til menigheten falt. Bare siden nyttår skal 200 medlemmer ha forlatt menigheten.

Levende Ord er en av Norges største frimenigheter. På sitt største har den hatt nær 3000 medlemmer.

Menigheten har vært inne i en turbulent periode etter at ungdomspastorene Tor Håkon Eiken og Andreas Gravdal sa opp stillingene sine i januar. De to hadde ikke lenger tillit måten pastor Enevald Flåten ledet menigheten.

NY STILLING: Enevald Flåtens tid som eneveldende leder på Levende Ord går mot slutten.