— Eg er veldig skuffa. Det er ikkje plassert ansvar nokon stad. Eg synest det er skammeleg av Oslo kommune å ikkje ta ansvar for dødsfallet, seier Marit Grødem til bt.no.

Den 59 år gamle Stord-kvinna følgde i slutten av mars rettssaka i Oslo saman med den andre dottera, Merete (28) og advokat Frode Sulland.

Irlin Hunstad Grødem omkom i brannen i Selvbyggerveien 8 på Årvoll i Oslo 8.augsut 1998 på grunn av ei misforståing. Ho var i kontakt med alarmsentralen og sa tydeleg frå om kvar ho var i loftsleiligheten. Irlin fekk beskjed tilbake om at ho skulle bli verande i leiligheta for at røykdykkarar skulle henta henne ut der.

Ingen røykdykker kom fram til 27-åringen, trass i at det hadde vore fullt mulig. Årsaka var at Stord-kvinna var forveksla med ein mann i huset som hadde kome seg ut, og som brannmannskapa trudde var personen som hadde ringt alarmsentralen.

Oslo tingrett meiner at brannmannskapa i Oslo gjorde ein fullverdig innsats på brannstaden. Det var operatørane på alarmsentralen som ifølgje retten handla kritikkverdig og aktlaust då dei tok imot og vidareformidla brannmeldingar. Sjølv om opplysningane hadde kome fram til brannmannskapa tidlegare, er det lite sannsynleg at Irlin Hunstad Grødem kunne vore redda, konkluderer retten.

Retten avviser både påtalemakta sitt krav om ein million kroner ei føretaksstraff frå Oslo kommune og Marit Grødem sitt krav om oppreisning på 150.000 kroner. Ho får dekka sakskostnadene sine med 213.000 kroner.

— Det er hårreisande at det ikkje er grunnlag for oppreisning. Håpet mitt er no at det blir lagt om ein del rutinar i brannvesenet i både Oslo og andre stader etter denne brannen, seier Marit Grødem, som vil drøfta med advokat Frode Sulland om dommen skal ankast.

SKUFFA: Marit Grødem er skuffa over dommen i Oslo tingrett som frikjenner Oslo kommune og brannvesenet etter at Grødems 27-årige dotter Irlin omkom i ein brann i Oslo i 1998. På biletet er Irlin 17 år. ARKIVFOTO: OVE ARNE OLDERKJÆR