En tragisk ulykke, sier operasjonsleder Ragnar Lyssand i Hordaland politikammer.

Den omkomne skal være rundt 60 år, og var bosatt i Bergen, var på landstedet sitt i Gjervik i Lindås kommune da ulykken skjedde.

– Hendelseforløpet er sannsynligvis at mannen brukte en stige opp i et tre, der han skulle kappe greiner. Motorsagen kan hatt innvirkning, men dødsårsaken er ennå ikke klarlagt. Treet lå delvis over mannen da vi fant ham, sier operasjonsleder Lyssand.

– Når har ulykken skjedd?

– Det vet vi ikke. Vi fikk en såkalt bekymretmelding, og fant mannen omkommet cirka klokken 18.30, sier Lyssand.