— Gutten kom kjørende på moped da han ble påkjørt av toget som var på vei fra Bergen til Myrdal, sier opersjonsleder Per Stiegler ved Hordaland politidistrikt til bt.no. Mopedføreren ble kastet i fjorden etter sammenstøtet. Han ble hentet opp og forsøkt gjenopplivet.

Det er tatt rutinemessig promilleprøve av lokføreren, som fikk kjøre videre etter ulykken. Han blir avhørt ved Voss lensmannskontor.

Uoversiktlig

Overgangen er sikret med lys, lyd og såkalte halv-bommer, men det er god plass for en moped å passere selv om bommene er nede. Like ved planovergangen gjør skinnegangen en sving og strekningen kan virke uoversiktlig.

Gutten kjørte mopeden på gamleveien fra Dale mot Vaksdal da ulykken skjedde. Det skal være vanlig at mopedister kjører denne veien.

— Det er ingen indikasjoner på at det har vært feil ved sikringen av planovergangen, men ulykken er rutinemessig meldt til Jernbaneverkets uhellskommisjon, sier vakthavende informasjonssjef i Jernbaneverket Sindre Ånonsen, til bt.no. Han viser til at det er politiet som etterforsker ulykken.

Krisehjelp

— Lokføreren har vært i kontakt med NSBs støtteapparat som er organisert gjennom bedriftshelsetjenesten, sier vaktahavende informasjonssjef i NSB Åge-Christoffer Lundeby. Dette er rutine når NSBs personell blir utsatt for store følesesmesige påkjenninger.

Kommunelegen tar hånd om vitner og pårørørende.

Strekningen var stengt i en time og sytten minutter og ble åpnet igjen klokken 15.07. Ulykken ble meldt til politiet klokken 13.57.

ULYKKESSTEDET: Planovergangen var sikret med lys, lyd og såkalte halv-bommer.<br/>Foto: EIRIK BREKKE