— Han har kommet i klem i heisen på en eller annen måte, iforbindelse med vedlikeholdsarbeid på en av heisene. Det er en av de ansattesom er omkommet, sier operasjonsleder Torger Stødle i Haugaland og Sunnhordlandpolitidistrikt til aftenbladet.no.

Fra Sauda

Ulykken ble meldt politiet like over klokken 12 torsdag. Klokken13.51 er politiets teknikere på vei til Sauda for å sikre tekniske spor. Detskal også avhøres vitner.

— Den omkomne er fra Saudakommune. Vi må varsle pårørende før vi går ut med flere detaljer, sier Stødletil bt.no.

Ved oppstart

Operasjonslederen sier det er for tidlig å si noe mer om årsakentil ulykken. Politiet har heller ikke klarhet i hva slags vedlikeholdsarbeidsom ble drevet. I politiets egen logg står det at den omkomne kom i klem iforbindelse med oppstart av skiheisen.

Ikke publikum

Ifølge Sauda skisenters nettsider skal trekket ha vært åpent fraklokken 12.00 i dag. Men politiet opplyser at senteret skulle åpne klokken 13 -og at bakken ikke var åpen for publikum da ulykken skjedde.

Politiet er på stedet. De vilforeta tekniske undersøkelser og avhøre vitner utover dagen. Arbeidstilsynet ervarslet.