— Vi hørte et smell nedenfor huset, og så en bil som hadde kjørt inn i hagen til naboen, forteller Ine Nygaard.

Kismulvegen er i smaleste laget når menger av biler møtes i hver sin retning. Langhelgutfart og

stengt europavei er ofte en dårlig kombinasjon.

— Det var helt kaos her. Biler rygget seg inn i oppkjørsler for å slippe andre biler forbi. Da gikk det galt for den røde bilen, sier Nygaard.

— Vi er på plass med motorsykler på omkjøringsveiene, og ordner opp så godt vi kan. Til tider er det mye opphopning, opplyser operasjonsleder Jan Steimler i Hordaland politidistrikt.

Politiet har nå ryddet opp i kaoset i Kismulvegen.

— Flere av omkjøringsveiene er alt for små til tunge kjøretøyer. De som er kjent i området vet hvor de skal kjøre, men vi får store problemer hvis et vogntog forviller seg inn på Kismulvegen, sier vaktoperatør Ove Amundsen fra veimeldingssentralen.

KAOS: Bilene prøver etter beste evne å komme seg frem. FOTO: Ine Nygaard