Omkjøringen gjelder fra i dag klokken 18, til førstkommende mandag klokken 06.00.

Vann og avløpsetaten i Bergen kommune skifter ut gamle vann— og avløpsledninger. Ledningsnettet for vann og avløp er gammelt og krever utbedring for å sikre ukontrollerte brudd, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

I tillegg legger BKK Varme AS rør for fjernvarme, og Bir Boss Nett legger ned rør for bossug.

Gravearbeidene betyr at Nøstegaten blir innsnevret til ett felt i hver retning. Trafikk til sentrum ledes fra Nøstegaten til Baneveien via parkeringsplassen ved Rognesmauet.

Fotgjengere langs Nøstegaten i sør ledes til skiltet kryssingspunkt på omkjøringsvegen nærmere Baneveien.

Se kartet ovenfor i full størrelse her (pdf-fil)

Slik blir omkjøringen på Nøstet i helgen. Du kan se kartet i full størrelse ved å klikke på lenken i brødteksten.
BERGEN KOMMUNE