I går vandret ildsjeler fra Laksevåg hvileløst i Gamle Rådhus, i påvente av at bystyret skulle ta stilling til innbyggerinitiativet de har reist om nedleggelsen av biblioteket på Laksevåg.

Innbyggerinitiativet er en ny bestemmelse i Kommuneloven som skal senke terskelen for vanlige folk å få reist saker politisk.

Da det populære biblioteket på Laksevåg måtte stenge på grunn av budsjettinnstramninger, grep lokalmiljøet til initiativretten.

Innbyggerinitiativ kan imidlertid ikke reises som rene omkamper. Spørsmålet er om Laksevåg-biblioteket er en slik omkamp, når det ikke uttrykkelig ble sagt i flertallsvedtaket at biblioteket skulle stenge.

I går tok ikke bystyret stilling til det. I stedet ble saken utsatt.

I dag samles gruppelederne i det utvidede forretningsutvalget. Der ligger på bordet et forslag om nye kommunale retningslinjer for innbyggerinitiativet. Ifølge disse kan ingen saker som på noen måte har vært nevnt i budsjettvedtaket, også i tekstforslag eller merknader, ikke reises gjennom innbyggerinitiativ. Omkampene skal stanses, med andre ord.

En slik innstramming vil trolig ramme initiativet fra Laksevåg.

Det samme forretningsutvalget skal deretter ta stilling til tre andre innbyggerinitiativ. Samtlige er foreslått avvist. Hverken idrettsanlegg på Krohnegården, nei til bybane eller nei til nedleggelse av Motivasjon og Mestring vil passere det nye nåløyet.

Initiativet til å ta opp Jonsvollskvartalet på nytt er imidlertid akseptert og er på vei til bystyret.

Helge Farestveit, som står bak Laksevåg-initiativet, akter ikke å gi seg:

— Dersom kommunen vil innføre egne retningslinjer og på den måten stanse vår sak, klager vi til departementet, sier han og legger til:

— Kommunen skal nå bruke penger på egen informasjonsbrosjyre på innbyggerinitiativet. Bortkastete penger, spør du meg. Dropp to, tre brosjyrer og bruk heller 1,3 millioner på biblioteket vårt.