— Jeg gleder meg til landsmøtet, og jeg gleder meg enormt til å få være med på et historisk prosjekt som et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og SV innebærer, sier Åslaug Haga til Bergens Tidende med et bredt smil. Fredag trommer hun sammen senterpartifolk til landsmøte i Kristiansand.

Hun er heller ikke engstelig for å få uro og motstand i partirekkene med tanke på et så nært og nytt hopehav med «sosialistene.» At 90 prosent av senterpartivelgerne applauderer en slik samarbeidsmodell, slik det fremgikk av målingen i Bergens Tidende søndag, sier også sitt.

Haga understreker likevel at Sp akter ikke å bli regjeringsparti for enhver pris. Stortingsgruppen må ikke bli for liten, og målet er å gjøre et like godt valg som i 2003. Rundt åtte prosent burde være innen rekkevidde, mener hun.

— Hva så hvis dere blir så små som Venstre og bare får innvalgt to på Stortinget?

— I så fall er det helt utenkelig å være med i noen regjering, svarer partilederen kontant.

- Ikke til å kjenne igjen!

Åslaug Haga er ikke nådig når hun gyver løs på den regjeringen hennes tidligere sjef stadig leder:

— Mannen er jo ikke til å kjenne igjen etter at han byttet ut Senterpartiet med Høyre! Han er nok den som dessverre har skuffet meg mest. Jeg er også forundret over at KrF er blitt så fleksibelt og latt seg rive med på Høyres kurs, sier hun.

— Dette er den mest sentraliserende regjering vi noen gang har hatt. Folkestyret er i krise. Det er et tankekors at Kjell Magne Bondevik kan lede en regjering som har kuttet over 600 mill. kroner i distriktspolitikken og skåret kraftig ned på overføringene til jordbruket. Og den fiskeripolitikken som i dag føres er rett og slett grotesk når vi ser at Høyre har sørget for å gjøre fiskekvoter evigvarende, sier senterpartilederen.

Åslaug Haga er også svært skuffet over Venstre, og ikke minst samferdselsminister Torild Skogsholm som ifølge henne står for en «ekstremt liberalistisk politikk». Det gjelder særlig i forhold til Posten, der Skogsholm legger til rette for en utvikling som vil gjøre posttjenester i distrikts-Norge mye dyrere enn i dag.

Mer selvkritikk i Ap.

Haga er forberedt på at det vil bli harde tak ved forhandlingsbordet hvis velgerne gir klarsignal. Senterpartiet blir ingen «snill» forhandlingspartner! forsikrer hun.

Miljøspørsmål, kommuneøkonomi, lokal velferd - ja, ikke minst sykehusenes skjebne vil kreve tøffe tak i forhandlingene, slik hun ser det:

— Vi vet alt om hvor krevende det er å være juniorpartner. Derfor er jeg realist. Jeg nærer absolutt en viss uro i forhold til Arbeiderpartiet. Men samtidig opplever jeg at partiet har tatt en solid dose selvkritikk når det gjelder den markedstenkningen som rådde det året Stoltenberg satt med makten. Motkreftene har fått bedre feste. Nå gjelder det å ta makten tilbake fra markedet, fortsetter hun.

Gisler i sykehusstyret?

Det var på alle måter en stor tabbe av Arbeiderpartiet og Høyre å gjøre sykehusene statlige, og så frita dem fra folkevalgt kontroll, mener hun. Tiden er definitivt inne, slik sett, til å skru klokken tilbake. Det er politikerne på regionalt nivå som bør sitte i styret. Alle som vil se, må erkjenne at det er blitt en tillitskrise mellom dem som styrer sykehussektoren og det brede publikum, understreker hun.

— Vi kan ikke ha det som i dag, der noen politikere sitter som gisler i et styre dominert av økonomer, fortsetter Haga.

— Men det betyr ikke at ikke noe av det nye bør bevares. Det er helt i sin orden at folk reiser et stykke for å ta planlagte inngrep, og det er viktig å samle spesialkompetanse. Men vi må ikke glemme hvor viktig det er å bevare fødeavdelinger og akuttmottak i rimelig nærhet av der folk bor, sier hun.

— Mange på borgerlig side, og sikkert også i Senterpartiet, frykter at SV vil sette økonomien over styr?

— Jeg kan love at både jeg og Jens skal sørge for å holde SV i ørene! Samtidig må vi huske på at vi godt kan tillate oss å bruke en god del mer enn i dag til investeringer uten at det har negative virkninger på økonomien, sier Sp-lederen. Hun fnyser av alt jaget etter skattelettelser. Skattene vil ligge på 2004-nivået, dersom nye koster slipper til.

Sikre lokal velferd

Hva er så hennes største «prosjekt» i en ny regjering?

Åslaug Haga nøler ikke med å svare: Kampen for å styrke lokaldemokratiet går som en rød tråd i hennes budskap. Kommunene skal bl.a. få større råderett over sine inntekter, og overføringene til kommunesektoren bør bli betydelig større enn i dag. Høyres politikk under Erna Solbergs ledelse har i så måte vært en ulykke, sukker hun.

— Det handler om å sikre den lokale velferden. Det må bli større samsvar mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser. Kommunene bør få forhandlingsrett overfor staten, slik at lokalpolitikerne kan sette foten ned når Erna Solberg prøver å påtvinge dem reformer som hun ikke er villig til å betale for.

— Du tar åpenbart sikte på å avløse Erna Solberg i Kommunaldepartementet?

Haga smiler bare hemmelighetsfullt.

— Det vil vise seg, er det lengste hun vil strekke seg.