I høst vedtok Stortinget «Kvammapakko», et stort veiprosjekt mellom bygdene ved Hardangerfjorden.

Nå har kommunens politikere allerede kommet på litt andre tanker.

Kanskje flere bomstasjoner og lavere pris pr. passering kunne være en god idé?

Jeg håper på en mer rettferdig innkreving av bompenger Steinar Steine

Noen har våknet

Dermed er ny trafikktelling i gang mellom Norheimsund og Kvamskogen.

Tallene skal være grunnlag for vurderingen av en endring av innkrevingen som starter til sommeren.

— Det er noen som ikke har fulgt med i timen, mener ordfører Astrid Farestveit Selsvold. Hun er ikke glad for vedtaket i kommunestyret som har utløst de nye undersøkelsene.

— Dette var klart i 2007, men nå har noen tydeligvis våknet, sier hun.

Endrer timeregel?

Når innkrevingen starter den 1. juni, skal man betale passeringen begge veier dersom tiden mellom passeringene er over en og en halv time.

Bomstasjonene skal plasseres i utkanten av kommunen for å skjerme bygdefolket for bomutgiftene. En bod skal stå forbi Øystese og en på veien opp til Kvamskogen.

Hytteeiere har reagert kraftig på bompengeboden som vil stå på veien ned til handlegatene i Norheimsund.

Om mor somler i butikken vil handleturen koste ca. 70 kroner.

De endelige satsene er ikke fastlagt, men en enkel passering er anslått til å koste 36 kroner. Med autopassbrikke blir prisen ca. 22 kroner.

Denne timeregelen vurderes også endret.

To protestgrupper

En annen protestgruppe er de som arbeider på Kvamskogen men bor nedenfor den planlagte bomstasjonen.

Rundt femti personer har sitt arbeid på Kvamskogen som håndverkere og annet i forbindelse med hyttene.

Kvam er en av de største hyttekommunene i landet.

De mener det er dypt urimelig at de skal betale for de nye veiene lenger inne i fjorden hver gang de skal til og fra jobb.

— Jeg håper på en mer rettferdig innkreving av bompenger, sier Steinar Steine. Han håper timeregelen endres slik at det skal gå an å betale bare en gang pr. dag.

Han mener de lokale aksjonistene har klart å få gjennomslagskraft sammen med Kvamskogen Vel.

De som bruker skal betale mer

Geir Mo representerer Høyre i kommunestyret og eier også en stor sportsforretning i Norheimsund. Han vil ha utredet en bomstasjon mellom Norheimsund og Øystese og en mellom Norheimsund og Vikøy.

— Jeg er opptatt av rettferdigheten i dette, sier Mo.

Han tror også prisen pr. passering vil gå ned på denne måten.

— De som kjører på veiene som skal bygges må betale mer av bompengene.

- Ordføreren antyder at du sov i timen i 2007?

— Nei, den gangen stemte jeg imot hele pakken, ler han.

Veikontoret har nå saken til vurdering og lover svar rundt nyttår.

Ingen av partene er innstilt på å gjøre endringer som betyr ny Stortingsbehandling av «Kvammapakko».

**Les óg:

Proteststorm mot hytteskatt**

Hva synes du om bompengeinnkrevingen? Si din mening her.