OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Styret i Luftfartsverket vedtok på møtet i Oslo onsdag med stort flertall å vente med den endelige avgjørelsen til neste styremøte 28. mai.

Både styreformann Erlend Rian fra Tromsø og de ansattes representanter hadde innvendinger mot å lage en storregion med bare ett administrasjonssenter vestfjells.

Trolig to regioner i vest Derfor tyder alt på at styret til sist vil lande på to luftfartsregioner her vest — der både Sola og Flesland blir regionsenter.

Det var betydelig skepsis mot forslaget fra luftfartsdirektør Randi Flesland om å slå sammen tre luftfartsregioner til én.

Denne omorganiseringen var ment som et ledd i en større operasjon: Dagens tolv luftfartsregioner skulle reduseres til bare fem.

Mer dokumentasjon - Jeg er glad for at styret vedtok å be om en ny utredning, slik at det blir bedre dokumentert hva som er gevinsten ved en storregion, sier Knut Hordvik som arbeider på Flesland og er representant for de ansatte i styret.

Hordvik har lenge advart mot å samle ansvaret for samtlige åtte flyplasser fra Sandane i nord til Kjevik i sør på ett administrasjonssenter.

Fare for intern uro - Verken de ansatte på Sola eller på Flesland har ønsket denne modellen. Vi er redd for at en organisasjon med ca. 600 ansatte blir altfor stor og skape mye uro internt.

Selv om vi beholder to regioner - én for Hordaland og Sogn og Fjordane som i dag og én for Rogaland og Agder-fylkene - vil begge to være de største i landet, sier Hordvik videre til Bergens Tidendes nettutgave.

Lobbyvirksomhet Før styremøtet onsdag har det i lengre tid pågått intens lobbyvirksomhet både fra Rogalands-politikere og politikere fra Hordaland for å påvirke styret til å velge mellom Sola eller Flesland.

Fra Hordaland har både fylkesordfører Gisle Handeland og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen vært aktive for å tale Fleslands sak.