— Hektiske arbeidsdager, stram økonomi med mye gammelt utstyr og allsidig arbeid med mange krevende oppgaver, mener Nils T. Bjørke er hovedforklaringene på de mange arbeidsulykkene i landbruket. Bjørke er leder i Hordaland Bondelag, og driver med alt fra melkeproduksjon til sau og skogbruk på gården hjemme på Voss.

Medregnet ulykken i Jølster i forrige uke og gårsdagens dødsfall på Sotra, er åtte personer døde etter ulykker i landbruket hittil i år. Siden 1990 har nesten 200 personer innen landbruket mistet livet. Trenden har imidlertid vært positiv de siste årene, med færre dødsulykker. I fjor var tallet på omkomne rekordlavt (fem), men 2003 tegner til å bryte mønsteret.

Her er noen av de mange farene bønder utsetter seg for til daglig:

N Siloer: Fall og gassulykker. Livsfarlig CO2-gass har forårsaket mange dødsulykker, det samme har fall i silokummer som ofte er 10 meter høye.

N Åpne luker: Usikrede luker er en kjent ulykkesårsak på norske gårder.

N Fjøset: Farlig metangass som siver opp fra gjødsellager har tatt livet av hele besetninger, og også ført til tap av menneskeliv.

N Maskiner: Traktorer og rundballepresser tar flest liv på norske gårder. Fra i fjor ble det krav om setebelter i alle traktorer som brukes i næringsøyemed. Arbeidstilsynet regner med at kravet vil spare ett til to menneskeliv i året.

N Dyr: Okser og kviger har stanget i hjel gårdbrukere både i år, i fjor og 2001.

N Kjemikalier: Bønder er utsatt for farlige stoffer, for eksempel i forbindelse med blanding og spredning av plantevernmidler.

N Rundballer: Halmbunter blir tilsatt farlig ammoniakkgass. Den mest dramatiske ulykken skjedde i fjor da en tank eksploderte i Tjølling. En person omkom og flere ble skadet.

Arbeidstilsynets statistikk omfatter bare arbeidstakere på gården, og fanger ikke opp ulykker der for eksempel et barn blir rygget over med traktor.

Hissige okser

Nils T. Bjørke fremhever husdyr og maskiner som de største risikofaktorene.

— Man skal ha en del erfaring for å kunne takle store okser. Og maskiner viser seg å forårsake mange ulykker. Bønder skal være litt eksperter på alt, og noen setter seg kanskje ikke godt nok inn i hvordan tingene fungerer før de tar det i bruk, sier bondelagslederen.

I forhold til antallet sysselsatte er jordbruks- og skogbruksarbeiderne på den desiderte ulykkestoppen i arbeidslivet, foran bygg og anleggsarbeidere.

— Siden 1990 har 27 prosent av alle dødsfall i næringslivet funnet sted i landbruket, opplyser sektorleder Jens Brynestad i Arbeidstilsynet til VG.

Dårlig økonomi

— Er det dårlig sikkerhetskultur blant norske bønder?

— Det er blitt bedre, men mange bruker gammelt utstyr som ikke er tipp-topp sikkerhetsmessig. For mange setter økonomien en stopper for å investere i en maskinpark med det beste og mest oppdaterte sikringsvernet, sier Bjørke.

— Økonomien er ingen unnskyldning, men en medvirkende årsak til ulykkene. Uansett må det gripes fatt i sikkerheten for å sikre at alle som arbeider i landbruket er obs på alle farene de utsetter seg for, mener Bjørke. Selv har han vært forskånet for ulykker, men har under arbeid med motorsagen fått bekreftet betydningen av den beskyttende vernebuksen.

Hektiske økter

Han tror det kan gå vel fort i svingene for mange bønder som vil utnytte godværsdager til hektiske økter i slåtten.

— Da skal tingene skje fort, og det øker risikoen for skader og alvorlige ulykker. Ens egen helse er det siste mange bønder tenker på, sier Bjørke.

En 17 år gammel forskrift pålegger Arbeidstilsynet å se «fleksibelt» på sikkerheten i landbruket. Ifølge Nationen er det mange anbefalinger og færre krav til sikkerhet i landbruket. Silovifter er for eksempel ikke påbudt.

— Er flere krav veien å gå for å få ned ulykkestallet?

— Nei, jeg tror vi oppnår like mye med å spre gode holdninger og drive opplysningsarbeid. Når det gjelder silogass er de fleste bønder opplyst om at de bør installere vifter. Derfor overrasker det meg at så mange først nå anskaffer seg slike, sier han.

FARLIG ARBEID: Selv fjøset på bondegården kan være farlig. Farlig metangass som siver opp fra gjødsellager har tatt livet av hele besetninger, og også ført til tap av menneskeliv.<p/> ARKIVFOTO: VEGAR VALDE