Stoltenberg innledet med å be partifellene legge persondebatten død: — Skal vi klare å skape begeistring, må vi jobbe med de politiske sakene, sa Stoltenberg.

Deretter holdt han et innlegg tuftet på Aps grunnsteiner: arbeid for alle, velferd og fordelingspolitikk.

Hyllet av Lohne

Klareste hyllesten i går kom fra Eilert Jan Lohne, som vanligvis ikke kvier seg for å refse partiledelsen.

Lohne sammenliknet kveldens tale med Stoltenbergs forrige opptreden på samme talerstol våren 2000. Da kom han til Bergen som fersk statsminister og presenterte sitt politiske program:

— Det var en trist, regissert debatt. Denne gang har vi virkelig fått noe å bli klok av og glad for. Denne talen gir Ap et håp om at vi kan gjenreise partiet som en spydspiss i det politiske landskapet.

Sa «refseren» Lohne blant annet.

Ba om krisehjelp

Både byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og leder av lokallaget Ruth Grung, brukte anledningen til å påpeke for Stoltenberg de økonomiske vanskene Bergen står til knes i. Dette var også tema på møter de to holdt med Stoltenberg tidligere på dagen.

Byrådslederen påpekte blant annet at kommunen ville hatt 300-350 millioner mer å rutte med dersom Bergen hadde fått like mye som de andre store byene.

I representantskapet sa Strøm-Erichsen det slik:

— Vi som driver kommuneøkonomi må settes i stand til å gi folk det gode liv i byene.

Borghild Lieng, bydelsstyreleder i Årstad, overleverte Stoltenberg kuttlisten for bydelen sin og ba ham studere den nøye:

— Her vil du kunne lese at kuttene får alvorlige konsekvenser for velbegrunnede velferdstiltak for våre innbyggere. Særlig rammer kuttene i eldreomsorgen alvorlig, sa Lieng.

- Farlig å rokke

Jens Stoltenberg avviste tanken om å fordele pengene på en måte som gir Bergen større inntekter. Han minnet om at det kommunale inntektssystemet er et resultat av en lang prosess som altså endte med et nasjonalt forlik:

— Vi skal være varsomme med å rokke ved fordelingen mellom kommunene. Hvis du åpner den diskusjonen, kan alt skje, sa Stoltenberg og la til:

— I stedet vil vi gjøre noe med de samlede rammene for kommuneøkonomien.

Oppvekst i LO

Thorbjørn Jaglands utblåsning forrige uke påførte også Stoltenberg noen striper i lakken. Ikke minst uttalelsene fra Yngve Hågensen om Stoltenbergs manglende proletære bakgrunn.

Med et avvæpnende smil kommenterte Stoltenberg dette indirekte i går:

Han minnet forsamlingen om at hans far i mange år jobbet i LO.

— I mangel av skolefritidsordning har jeg derfor tilbrakt laaange timer i LOs korridorer. Det fellesskapet har jeg opplevd mye av i oppveksten. Og det er jeg stolt av, sa Stoltenberg.

Dette forsøket på sjølproletarisering høstet spredt humring i salen.

Glad for byrådet

Bergen er eneste storby der Ap sitter ved makten. Men Stoltenberg nektet plent å si om det burde avspeiles i partiets sentrale ledelse. Anne-Grete Strøm-Erichsen er av Hordaland lansert som nestleder.

— Jeg er glad vi har Bergen som et eksempel på at Ap på en vellykket måte kan samarbeide med sentrum. Etter min mening har KrF mer å tjene på det enn et samarbeid med Høyre og Frp, sa Stoltenberg til Bergens Tidende i en pause.

— Burde ikke partiet hjelpe byrådet i Bergen ved å gjøre byrådslederen til nestleder?

— Jeg vil ikke si noen ting om nestlederspørsmålet. Det får bli opp til valgkomiteen og partiet.

VARM VELKOMST: Odd Kåre Johannessen var blant de mange som tok varmt imot Jens Stoltenberg i går kveld.
FOTO: GIDSKE STARK