Vannet fosset da sprinkleranlegget ble utløst på nattetid. Brannalarmen gikk også, og i løpet av kort tid fikk man slått av sprinkleranlegget. Likevel hadde store mengder vann fosset inne i bygningen.

Ifølge avisen Nordhordland er den tomme bygningen forsikret, men det er fortsatt uklart om forsikringen dekker skadene. Masfjorden kommune ønsker å bruke det gamle sykehjemmet til næringsformål i håp om å skaffe nye arbeidsplasser.