«Rocknes» hadde 445 tonn tungolje, 67 tonn marin diesel og 21 tonn smøreolje.

— Betydelige mengder olje er havnet i sjøen, forteller informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket til Bergens Tidende.

Vraket holdes på plass på grunt vann mot land av to fortøyninger, to slepebåter og en losbåt.

Kystverkets overvåkingsfly var i morgentimene i går på vingene og påviste stort utslipp av både tykk og lett olje fra vraket.

200 kubikkmeter olje

Arvesen forteller at mye av oljen allerede har nådd strendene i fjorden i nærheten av vraket. I morgentimene var det tett olje fra nordenden av Bjorøy til forbi Hjelteskjæret i Hjeltefjorden. Spredte oljeflak lå fra Kolltveit og nordover i Hjeltefjorden til Vindenes, Ramsøy og Haugland. Også i området sør for havaristedet på begge sider av Bjorøy var det spredte oljeflak. Mellom 100 og 200 kubikkmeter olje er registrert på sjøen. Sterk strøm i farvannet rundt vraket gjør at oljen blir spredt og arbeidet med å samle olje blir vanskelig. Det er godt og stille vær i området, og det er en fordel for opprenskningsarbeidet, opplyser han.

Mange fartøyer

— I løpet av dagen var rundt 200 mann i sving med å ta opp oljen, og ca. 3 kilometer lenser var lagt ut, sier Arvesen.

Fergen «Osterøy» var innleid for å frakte utstyr fra CCB-basen i Bergen, med blant annet en kilometer lense og fire oljeopptakere, ut i området. Mannskaper, lenser og annet utstyr ble forflyttet i løpet av ettermiddagen fra Stavanger. Utstyret er samlet på Haakonsvern, som er den lokale basen for statens oljevernaksjon og er ledet av Kystverket.

En rekke fartøyer deltar i aksjonen med å legge lenser, ringe inn og ta opp olje fra sjøen. Kystverkets «Oljevern 01», kystvaktskipene «Eigun» og «Ålesund», taubåtene «Vivax» og «Audax» fra Sture/Mongstadområdet, og Kystverkets arbeidsbåter «Grinna» og «Bjørnøy».

Folk fra det interkommunale utvalget mot akutt forurensning konsentrerer seg om strandområdene, mens Kystverket tar seg av operasjonene på sjøen. Overvåkingsflyet til Kystverket vil være på vingene kontinuerlig for å kartlegge utbredelsen av oljen.