Ifølge NRK skal så mange som 25.000 personer delta i spørreundersøkelsen som blant annet skal kartlegge forekomsten av kreft og misdannelser.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at det er avdekket forekomster av medfødte misdannelser hos barn med fedre på marinebåten KNM "Kvikk". Det er også påvist misdannelser hos barn med foreldre ansatt ved televerkstedet på Haakonsvern i Bergen, samt urovekkende mange tilfeller av kreft hos tidligere ansatte ved kystfortene Rødbergodden og Meløyvær i Nord-Norge.

Det har tidligere vært opplyst at helseundersøkelsen som etter planen skal gå fram til august 2004, vil koste vel 19 millioner kroner. Den utføres i regi av Universitetet i Bergen og Kreftregisteret i Oslo. (NTB)