Saken ble avsluttet i Hammerfest tingrett fredag.

Ervik Havfiske AS i Sogn og Fjordane ble dømt til en inndragning på nesten 5,2 millioner kroner.

Seks involverte ledere i Ervik Havfiske AS og Havøyfisk & Industri AS/Scanfish-konsernet er dømt til fengselsstraffer på fra seks måneder til to år og tre måneder. Det er ilagt saksomkostninger for de involverte på til sammen 750.000 kroner.

Anker

Ifølge NRK har flere av de dømte bestemt seg for å anke dommene. De godtar verken det retten har lagt til grunn som fakta, de juridiske vurderingene eller straffen, som de mener er altfor streng.

Saken er omfattende. Påtalemyndigheten mente at fisk for 14,7 millioner kroner var omsatt svart. Opprinnelig var 18 personer siktet, men saken ble foreldet for de fleste.

Dommen i Hammerfest tingrett var enstemmig.

Uregistrert fangst

Bakgrunnen for dommen er at sjefene i Ervik Havfiske og Havøysund Fisk og Industri på et møte i Ålesund ble enige om at Ervik-båter skulle levere fisk til mottaksanlegget i Havøysund og andre anlegg tilhørende Scanfish.

Visse gunstige leveringsvilkår ble også avtalt, blant annet «storhundre». Det vil si at det skulle gis et prosentvis fratrekk på leveransene som ikke skulle registreres på brygge— eller sluttsedler og som det heller ikke skulle betales for.

Dessuten skulle Havøysund Fisk/Scanfish være imøtekommende og bli enige med skipperne om «konkurransedyktige vilkår».