Flere utleiere kredittsjekker leietakeren, dette mener Datatilsynet og Leieboerforeningen at er ulovlig.

Annonserer lovbrudd

– Vi ser at flere utleiere som skriver i annonsene at de kredittsjekker leietakerne sine. Det er det kun Utleiemegleren som har lov til, så de annonserer altså at de bryter loven, sier nestleder i Leieboerforeningen Bergen , Trond Olsen.

Utleiemegleren er landets største utleiemegler. Da Datatilsynet i fjor vedtok at de ikke kunne kredittsjekke sine kunder, klaget de saken inn til Personvernnemda, og fikk medhold.

– Vi har avgjort at Utleiemegleren og andre firma på samme størrelse har lov til å kredittsjekke sine leietakere, de har saklig grunn fordi de leier ut i et så stort omfang, og at det foreligger et kredittelement mellom Utleiemegler og huseier. Jeg kan ikke se at Bo-Eiendom faller under denne bestemmelsen, sier Felde.

Saklig behov

Ifølge personopplysningsforskriften skal kredittopplysninger bare gis til den som har saklig behov for det. Datatilsynet mener at saklig behov betyr at det skal foreligge et kredittelement, noe det ikke gjør dersom man betaler leie på forskudd, noe de aller fleste gjør.

Da bt.no var innom finn.no og søkte på ordet «kredittsjekk», fikk vi opp 15 annonser. Seks av disse sto bergensfirmaet Bo-Eiendom bak, resten var stort sett privatpersoner spredd over hele landet.

– Personopplysningsloven krever en saklig grunn for å kredittsjekke noen, det er ikke dette. Boligutleiere har andre metoder de kan sikre betalingen på, sier informasjonsrådgiver i Datatilsynet, Eva Marie Felde.

Ser ikke at det er ulovlig

– Vi er en profesjonell bedrift, og følger alle lover og regler. Vi opplyser om kredittsjekken på forhånd, og ser ikke at det kan være ulovlig da. Det er jo frivillig å bruke oss som utleier. Er Datatilsynet uenige i dette, får de komme med en skriftlig henvendelse til oss, så innretter vi oss selvfølgelig etter det. Må vi slutte med kredittsjekken, får vi heller vurdere høyere depositum enn for tre måneder slik vi har i dag, svarte daglig leder i Bo-Eiendom, Petter Sivertsen, da bt.no konfronterte ham med saken.

– Det er klart det er bedre at de opplyser om kredittsjekken, men det er ikke mer lov av den grunn, sier Felde.

– Med en gang en leie uteblir, er det jo et kredittelement. Det tar veldig lang tid å bli kvitt en leietaker som nekter å betale og å flytte ut, da taper vi penger. Ingen har til dags dato stilt seg kritisk til at vi kredittsjekker dem, sier Sivertsen.