Arbeidene vil vare til mai 2008. Da vil rundkjøringen være på plass igjen med dagens kjøremønster. Bare med den meget viktige forskjell at de to indre kjørefeltene i Fjøsangerveien, ett i hver retning, vil gå i kulvert under rundkjøringen.

– Det blir egentlig samme slags løsning som ved Krambua på Fjøsanger, men i mindre utgave med færre kjørefelt, sier prosjektleder Arne Eltvik til Bergens Tidende.

– Hvorfor skal rundkjøringen bygges om?

– Fordi Bybanen vil oppta to av dagens tre kjørefelter gjennom Inndalsveien. Det fører til at bare ett felt blir igjen til biltrafikken, nemlig det som går nordover. Dermed vil mye trafikk flytte over til Fjøsangerveien. To kjørefelter under rundkjøringen ved Mindeveien vil gjøre trafikkflyten i Fjøsangerveien lettere, sier Arne Eltvik.

Bybanen tar regningen Han opplyser at det er et tredelt prosjekt i området som nå gjennomføres med tanke på endret trafikkmønster i forbindelse med byggingen av Bybanen. I tillegg til rundkjøringen ved Mindeveien må krysset Fjøsangerveien – Fabrikkgaten bygges også om. Så må Kanalveien oppgraderes for å tåle større trafikk.

Kostnaden med dette er beregnet til ca. 150 millioner kroner. Denne summen inngår i kostnadsberegningene for Bybanen, som har en kostnadsramme på 1.840 millioner kroner fra Bergen sentrum til Nesttun.

Normalt i Fjøsangerveien – Hvordan vil anleggsarbeidene på rundkjøringen påvirke nord-sør-trafikken i Fjøsangerveien?

– Målet vårt er at den trafikken skal gå tilnærmet normalt i to felt hver vei mesteparten av tiden. Men der kan det oppstå litt problemer i den perioden hvor vi settes stålveggene på plass i kulverten for å kunne grave oss nedover, sier Eltvik.

Når det gjelde Minde Allé, som forbinder Kanalveien med Fjøsangerveien, så vil den forbli åpen omtrent frem til årsskiftet.

Arbeidet medfører også endringer i rutetilbudet til Gaia Buss' linje 5 og 6. I den tiden Mindeveien er stengt, vil alle turer mellom Mindeveien og Grønnestølen merket med fotnote ”a og ”b” i ruteheftet bli innstilt, blir det opplyst.