Datteren ble seksuelt misbrukt av sin egen far i 1995 ved flere anledninger. Hun antydet flere ganger overfor familiemedlemmer at forholdet mellom henne og faren ikke var som det skulle. I 2003 sendte hun en tekstmelding til tre slektninger om at faren hadde misbrukt henne.

Samme morgen som jenten skulle i møte med barnevernet, oppsøkte faren politiet. Da han ble varetektsfengslet bekreftet han i retten at det hadde skjedd overgrep mot datteren.

Under rettssaken ville han først ikke svare på om han hadde begått noen overgrep. Så sa han at han ikke kunne si noe som var i strid med datterens oppfatning og støttet hennes forklaring. Til slutt forklarte han at det ikke hadde skjedd noen overgrep.

Retten trodde imidlertid ikke på 41-åringen og dømte han for incest. Bergen tingrett dømte ham til fengsel i to år og tre måneder. De dømte ham også til å betale datteren sin 150.000 kroner i oppreisning.