I vår vurdering av de 64 punktene har vi valgt å ta byrådet på alvor. Samtlige løfter og viljeserklæringer som det er mulig å evaluere innenfor de rammer vi har valgt, er gjennomgått. I grafikken er disse ikke kommentert, men på nettsidene våre bt.no, finner du hele listen med kommentarer.

Kommentarene er korte og omhandler til dels svært sammensatte og omfattende løfter. Her ligger klare begrensninger i gjennomgangen. Vi kan ha glemt eller oversett viktige saker, som viser at byrådet enten har sviktet eller har lykkes. Samlet sett tror vi likevel dette gir et rimelig korrekt bilde av hvordan byrådet har fulgt opp byrådserklæringen.