• Dette markerer starten for Norge.

— Vi vil gjennomføre flyvningene i løpet av ettermiddagen 11. november. Det blir en avgang med Norwegian fra Bergen til Oslo og en med SAS fra Trondheim til Oslo, forteller fagansvarlig for industri og bioøkonomi i ZERO, Kåre Gunner Fløystad.

Han er en av dem som de siste månedene har jobbet hardt for å få detaljene på plass før den årlige Zerokonferansen, som flyvningene vil være en del av. De to avgangene vil bli de første passasjerflyene i Norge med biodrivstoff på tanken. Det skjer nesten nøyaktig fem år etter at KLM gjennomførte det samme for første gang i verden.

— Denne gangen er det frityrolje fra USA som er brukt i produksjonen. Drivstoffet på de to flyvningene vil bestå av 45 prosent såkalt Jet A-1 fuel. I fremtiden vil vi nok se blant annet norsk skog bli brukt til å produsere drivstoffet. I tillegg jobbes det kontinuerlig med å finne nye og bærekraftige kilder som kan brukes, sier Fløystad.

Håper på milliardinvestering

En tidligre rapport fra Rambøll slår fast at bærekraftig produksjon av syntetisk biodrivstoff til konkurransedyktige priser kan være på plass i Norge allerede innen 2025. Dette til tross for at det kun er kort tid siden det ble tillatt å bruke inntil 50 prosent av drivstoffet på tanken.

Dagens produksjon er lav, men Avinor har satt av 100 millioner over de neste 10 årene til arbeid innen feltet. Dette skal likevel kun være en brøkdel av hva man håper å investere i fremtiden.

Viken skog har tidligere uttalt at de håper på flere titalls milliarder i investeringsmidler innen norsk treforedlingsindustri, deriblant biofuel for fly.

Kan erstatte 25 prosent om få år

Rambølls rapport slår fast at det for å oppnå luftfartssektorens egne målsetninger om 10-15 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra bransjen i 2020-25 ved innfasing av biodrivstoff, foreligger et behov for 190-250 millioner liter av drivstoffet. Det tilsvarer mellom 20 og 25 prosent av drivstofforbruk man forventer innen norsk luftfart i 2020.

Fløystad ser på Norges to første flyvninger som et stort steg i riktig retning.

— ZERO er veldige glade for å ha fått med Avinor, og nå også Norwegian og SAS, i arbeidet med biodrivstoff i luftfarten. Folk kommer til å fly også i et fremtidig lavutslippssamfunn, så vi er avhengige av å finne gode løsninger for flyindustrien som kan erstatte fossilt drivstoff, og det eneste reelle alternativet per idag er biodrivstoff, sier Fløystad.

Han mener flyvningene i anledning konferansen markerer starten for biodrivstoff i norsk luftfart. Det gjør også konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

- Vi er optimistiske

— Her står vi foran det som kan bli en vinn-vinn situasjon for både luftfarten og tradisjonsrik landbasert industri i Norge, sier Falk-Petersen til BT.

Konsernsjefen forteller at Avinor de siste årene har ledet luftfartsbransjens arbeid med å kartlegge mulighetene for biodrivstoffproduksjon for luftfarten basert på norsk skogvirke, og har satt betydelige ressurser inn i arbeidet.

— Det er gjennomført et solid utredningsarbeid og etablert et nettverk med industrielle aktører – og vi er optimistiske med tanke på prosessen framover. Vi vil fortsette samarbeidet med norske aktører innenfor skog- og kraftindustri og miljøstiftelsen ZERO, sier Falk-Petersen.