Flere har opplevd å stå i kø for å komme inn og ut av det nye underjordiske parkeringsanlegget. Forslaget til trafikkplan for Nøstet innebærer at man kjører til byen gjennom Håkonsgaten og ut igjen via Komediebakken.

— Slik får vi bort trafikken i området Vestre Murallmenningen/Jonsvollsgaten, sier overingeniør Rolf Knudsen i Bergen kommunes planavdeling.

Knudsen sier at det foreløpig er uklart både hvordan prosjektet skal finansieres og når det er ferdig. Det kan komme til å koste et sted mellom 45 og 65 millioner kroner. Inntil alt er klart, må de 300 ubrukte plassene i Klostergarasjen fortsatt stå tomme.

- Tre byggetrinn

— Kommunen skal ha et møte med de forskjellige utbyggerne i månedsskiftet august/september. Der skal vi diskutere både finansiering og fremdrift, sier byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (KrF).

Hun ser for seg et spleiselag med utbyggere og litt kommunale midler.

— Når er alt klart?

— Vi håper på en løsning så snart som mulig. Det kan ta to-tre år før alt er ferdig og det siste planet i Klostergarasjen kan åpne. Men før det kan vi få en midlertidig trafikkløsning i forbindelse med utbygging av blant annet Nøstetorget, tror byråden.

Hun kaller den midlertidige løsningen trinn en, og gjennomføring av områdeanalysen trinn to. Trinn tre ligger lenger frem i tid. Det omfatter Nordnestunnelen med innslag ved sentralbadet, videre gjennom Nordnesryggen og ut Holbergsallmenningen. Tunnelen er foreløpig utsatt til 2011, men Iversen sier hun har børstet støv av tunnelplanene og vil få utredet den i løpet av det neste året.

Sitter på gjerdet

Nøstet er blitt en ny turistmagnet når både Color Line og Hurtigrutens skip legges til kai her. I tillegg er Håkonsgaten stengt for gjennomkjøring. Dette fører til økt trafikk om Nøstet.

— Alt som skjer utover det normale, vil gi mer trafikk. Men anlegget er nytt og folk er nysgjerrige. Jeg tror trafikken avtar noe når man må begynne å betale for parkeringen. Erfaringsmessig tar det tid å fylle opp et nytt anlegg, sier Rolf Knudsen.

Også prosjektleder Asbjørn Valen i Statens vegvesen mener startproblemer i forbindelse med åpningen av Klostergarasjen er naturlig.

— Det er sikkert riktig at folk må vente lenge i kø der. Men det skjer en løpende tilpasning i trafikkbildet. Det jobbes med å lage skisser for hvordan trafikkmønsteret kan være. Inntil finansieringsplanen er klar, sitter vi egentlig litt på gjerdet og venter. Men jeg har inntrykk av at dette er et prioritert område, sier Valen.

Ser frem til endringene

Direktør i Klostergarasjen AS, Truls Lorentzen, er godt fornøyd med de første dagene garasjen har vært i bruk.

— Det har gått veldig bra. Vi har hatt full garasje hver dag, sier han.

— Er det blitt mye kø?

— Noen barnesykdommer har vi hatt, men trafikken i byen er generelt høy.

Etter første dagen måtte noe gjøres med lysreguleringen i trafikklysene utenfor garasjen.

— Det er blitt bedre, men det er klart vi ser frem til at de nye planene med veiene her nede blir iverksatt, sier Lorentzen.

Lisbeth Iversen er delvis enig i dette.

— Flere nye prosjekter legger ikke mindre press på området.

RUNE SÆVIG (foto)<p/>