Fra mandag til førstkommende lørdagskal studentene samle inn penger i Bergen. Det skjer ved bøsseinnsamling og salgav vafler og kaffe.

Håper på en million

— Den årlige aksjonsuken erhovedinnsamlingsaksjonen til NHHaid, som er Norges Handelshøyskole humanitæreprosjekt. Vi samler inn penger til Unicefs prosjekt «Schools forAfrica» i Malawi. Pengene går til bygging av skolebygg, utdanning avlærere, læringsmateriale ogå opprettholde en god standard på skolene,sier Victoria S. Poon, som er leder av aksjonsuken.

Det blir også andre aktiviteter isentrum, som for eksempel bistandsløp tirsdag, nattaksjon to dager etterpå og auksjonpå avslutningsdagen.

— Vi tror vi skal klare å samle inn 900.000 kroner, men håper å runde en million, sier Poon.

I fjor samlet studentene inn 860.000 kroner.

- Vekker oppsikt

Mandag 10. september er den såkalte oransjedagen.

— Vi har et oransje banner frateateret ned til Den Blå steinen, i tillegg til at steinen dekkes med oransje pledd. Dessutenblir bøssebærerne kledd i oransje farger, sier Poon.

— Hvorfor oransje?

— Det har vært fargen vår, den ersterk, den vekker oppsikt og den brukes mye i Afrika, svarer Poon.